Skip to main content
Helsingin lentokenttä yövalossa

Flygtrafiktjänster även för trafik med obemannade luftfartyg

I och med att obemannade luftfartyg blir allt vanligare kommer flygtrafiken att befinna sig i en stor brytningstid under de närmaste åren. Antalet drönare, dvs. obemannade luftfartyg, ökar snabbt, och snart används de även i passagerartrafiken. I framtiden kommer drönare att skicka data och flyga som en del av trafikens ekosystem som ett komplement till andra trafikformer.

Den ökade drönartrafiken skapar stora möjligheter att utveckla nya tjänster. En förutsättning för smidig trafik är dock att den övriga flygtrafiken är medveten om hur de obemannade luftfartygen rör sig. Därför kräver säkerheten att flygtrafiktjänster finns även för den obemannade trafiken. ANS Finland är beredd att åta sig en lika stor roll i detta arbete som vid ledning av den övriga flygtrafiken.

Flygkontrollbolaget förbereder sig i sin strategi även för ett allt mer internationellt arbetsfält. Bolaget utför redan nu i stor utsträckning utvecklingsarbete på internationella arenor. Särskilt långt har flygkontrollbolaget kommit i sitt samarbete med estländarna. Förutom internationellt samarbete siktar bolaget på att bli allt starkare i den internationella konkurrensen som en effektiv producent av flygtrafiktjänster.

Trygghet och punktlighet samt konkurrenskraft

Förändringarna i flygtrafiken och den internationella konkurrensen förutsätter en kompentent personal och god ledning av flygkontrollbolaget. Kompetensen är ett krav för skapande av nya tjänster. Kompetenta specialister är också nyckelfaktorer för trygga och effektiva flygtrafiktjänster. Målet för ANS Finland är att vara en eftertraktad arbetsgivare som lockar toppfolk inom branschen.

Välplanerade flygtrafiktjänster är viktiga även för miljön. I världens miljövänligaste luftrum sparar flygvägsplaneringen flygplansbränsle och restid. Genom bra planering av standardvägar för Helsingfors-Vandas ankommande flyg kontrollerar vi trafikflöden och minskar utsläppen för ca 94 000 ankommande flyg med 10–30 % samtidigt som bullernivån minskar. Därigenom stödjer ANS Finland hela samhällets väg mot en smartare och grönare värld.