Skip to main content

Fintraffic Järnväg Ab i korthet

Fintraffic Järnväg Ab tillhandahåller tjänster för styrning och ledning av järnvägstrafiken. Trafikstyrning på järnvägarna, trafikplanering för att samordna banarbetet och trafiken, driftcentralsverksamhet och passagerarinformationstjänster i anslutning till tågresor är centrala tjänster på Finrail.

Varje år ansvarar Fintraffic Järnväg Ab för sin del för att över 500 000 avgångar med sammanlagt 83 miljoner passagerare kan ske tryggt och smidigt. Vi har ca 460 anställda på 9 orter. 

Grundläggande värden inom verksamheten är säkerhet, ansvarsfullhet, kundfokus och gedigen yrkeskunskap.

Trafikledsverket köper trafikstyrnings-, passagerarinformations- och trafikplaneringstjänster av Fintraffic Järnväg Ab. Trafikledsverket köper också driftcentralstjänster för elbanorna av Finrail Oy:s dotterbolag Finlogic Oy.

Dessutom tillhandahåller Fintraffic Järnväg Ab export- och utbildningstjänster bland annat för aktörerna i järnvägsbranschen.

Ledningsgrupp och styrelse

Ledningsgruppen:

  • Pertti Saarela, verkställande direktör
  • Sanna Järvenpää, operativ direktör 
  • Mikko Natunen, direktör, trafikledning system
  • Heidi Saarinen, direktör, transportsystem, kapacitet kontroll, passagerareinformation
  • Tero Kossila, SQE direktör
  • Timo Nieminen, utvecklingsdirektör
  • Ville Tervola, ekonomidirektör
  • Johanna Majamäki, kommukationchef

Styrelse:

  • Styrelsens ordförande: Pertti Korhonen
  • Styrelsemedlem: Olli Nastamo, Yrjö Poutiainen och Ilkka Virtanen