Skip to main content

Övervakning av internationella vatten

GOFREP

Finland har tillsammans med Estland och Ryssland inrättat ett obligatoriskt rapporteringssystem i Finska viken, GOFREP (Gulf of Finland Reporting). Systemet omfattar de internationella vattnen i Finska viken öster om den västliga rapporteringslinjen. Finland och Estland har dessutom infört detta obligatoriska rapporteringssystemet inom sina respektive sjöterritorier utanför VTS-områdena.

Finlands ansvarsområde omfattar den norra delen av GOFREP-området och övervakas av Helsinki Traffic, som verkar i Finska vikens sjötrafikcentral. GOFREP-områdets södra ansvarsområde övervakas i Estland av Tallinn Traffic och den östra delen av Finska viken utgör St. Petersburg Traffics övervakningsområde.

Handlinginstruktioner för fartyg som rör sig på GOFREP-området finns i GOFREP Master’s Guide.

I Finska viken finns fyra trafiksepareringssystem, vilka är belägna i havsområden söder om Hangö, Porkala och Kalbådagrund och i havsområdet väster om Kõpu. Dessutom finns trafiksepareringssystem som administreras av Ryssland i ryska territorialvatten. Med trafiksepareringssystem (TSS, Traffic Separation Scheme) styrs fartygstrafiken till bestämda rutter i livligt trafikerade havsområden och separeras trafik i som går motsatta riktningar.

 

Åland Sea TSS

Finland har tillsammans med Sverige inrättat ett trafiksepareringssystem på Ålands hav (Åland Sea TSS). Trafiken i den södra delen av trafiksepareringssystemet övervakas av Åland Sea Traffic, som verkar från Västra Finlands sjötrafikcentral. Inom området finns inget obligatoriskt rapporteringssystem för fartygstrafik, men fartygstrafiken övervakas. Fartygen ges en anmärkning om förseelser och dessa rapporteras till myndigheterna.

Handlingsanvisningar för den södra delen av trafiksepareringssystemet på Ålands hav för fartyg som rör sig på området ges i Åland Sea TSS Master’s Guide