Skip to main content

Tunnlar

Landsvägstunnlarna är en väsentlig del av vägnätverket och där säkerställer våra tunnelsystem trafiksäkerheten och -smidigheten. Vår Tunnel-tjänst planerar och utför styrnings- och andra tekniska system för vägtunnlar som är dimensionerade enligt de olika landsvägstunnlarnas användningsändamål och som följer tunnelsidans strikta säkerhetskrav.

All vår verksamhet styrs av gemensamt överenskomna utvecklings- och servicenivåkrav. Vi förbinder oss till dem från planeringen och utförandet till det livscykellånga underhållet.

Från planering till utförande

Vi ansvarar för planeringen och utförandet av tunnelsystemens ny- och ersättningsinvesteringar, flexibelt enligt projektets behov. Detta planerings- och utförandearbete kan utföras som ett separat projekt eller som en del av ett trafikledsprojekt.

Planeringen och utförandet utförs som en nära delhelhet av tunnelprojektet och vi följer alla nationella föreskrifter, anvisningar, förfaranden och EU-direktiv (bl.a. 2004/54/EG, ITS-direktiv 2010/40/EU, förordning nr 886/2013) som berör tunnelsäkerhet.

Kontinuerligt livscykellångt underhåll

Vårt underhåll ansvarar med 24/7/365-principen för underhållet av tunnlarnas trafikkontroll, andra elektrotekniska system och för deras användar-/stödsystem och datatrafikförbindelser under hela tunnelsystemets livscykel.

Inom underhållet följs de föreskrift som berör tunnlar, tunnelspecifika säkerhetsdokument som har godkänts för tunnlar, servicenivålinjeringar som berör underhållet av trafikkontroll- och tunnelsystem och servicenivåer och svarstider som avtalats om i regionala och objektspecifika avtal.

Expertuppdrag

Via oss får du också alla expertuppdrag inom tunnelinfrastruktur där tjänstens behov och innehåll fastställs på ett flexibelt sätt, per uppdrag eller projekt, enligt dina behov vid tidpunkten.

Fråga mer. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Du hittar mer information om våra andra tjänster här.

Tagit