Skip to main content

Fintraffic Raide Oy lyhyesti

Vastaamme suomalaisen rautatieliikenteen ohjauksesta Suomen 6 500 kilometrin pituisella rataverkolla, jolla liikkuu vuosittain yli 500 000 junaa ja kymmeniä miljoonia matkustajia. Tehtävämme on varmistaa, että matkustajat ja tavaraliikenne pääsevät määränpäähänsä turvallisesti.

Palveluihimme kuuluvat rautateiden liikenteenohjaus sekä kapasiteetinhallinta ja liikennesuunnittelu ratatyön ja liikenteen yhteensovittamiseksi. Näissä tehtävissä edistämme liikenteen sujuvuutta, jotta tavarat ja matkustajat pääsevät turvallisesti ja aikataulussa määränpäähänsä. Samalla kehitämme uusia tapoja tehostaa rautateiden toimintaa niin, että tulevaisuudessa raiteilla voi kulkea entistä enemmän liikennettä vahvana ympäristöystävällisenä vaihtoehtona.

Vastaamme junamatkustukseen liittyvistä matkustajainformaatiopalveluista, jotta rautateillä liikkuvat matkustajat saavat matkansa tueksi ajantasaisen tiedon asemien infonäytöissä ja kuulutuksissa sekä Junalähdöt.fi-palvelun avulla myös omissa mobiililaitteissaan.

Ylläpidämme käyttökeskuksissa vikojen vastaanottopalvelua ympäri vuorokauden sekä käynnistämme tarvittaessa korjaustoiminnan, jotta liikenne pääsee turvallisesti palautumaan rataverkolla mahdollisimman nopeasti normaaliksi. Meillä on keskeinen rooli sähköradan sähköturvallisuuden ja sähkölaitteiden käytön neuvonnassa.

Tehtävänämme on auttaa junaliikenteen häiriötilanteista toipumista ja näin minimoida vaikutukset rataverkon käyttäjille. Rataliikennekeskus valvoo liikennettä vuoden jokaisena päivänä 24/7 ja ylläpitää rautatieliikenteen valtakunnallista tilannekuvaa. Tilannekoordinaattoripalvelumme toimii asiantuntija-apuna rautatieliikenteen operatiivisissa onnettomuus- ja muissa häiriötilanteissa. Lisäksi vastaamme turvavalvomon ja liikenteen laadun valvomon toiminnasta, tavoitteenamme parantaa matkustajaturvallisuutta ja ehkäistä ilkivaltaa, varmistaa junien turvallinen kulku sekä kehittää liikenteen laatua rataverkolla. Näiden lisäksi tarjoamme asiantuntija- ja koulutuspalveluita koko rautatiejärjestelmän kehittämiseksi.

Meillä työskentelee reilut 490 työntekijää usealla paikkakunnalla. Suurimmat ohjauskeskukset sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Kouvolassa ja Oulussa.

Toimintaamme ohjaavat turvallisuus, vastuullisuus, asiakaslähtöisyys ja vankka ammattitaito.

Johtoryhmä 

 • Sanna Järvenpää, toimitusjohtaja 
 • Annika Tapio, johtaja, Liikenteenohjaus- ja hallintapalvelut
 • Jari Pylvänäinen, johtaja, Digirata 
 • Heidi Saarinen, johtaja, Ekosysteemipalvelut ja tietopalvelu
 • Raine Luntta, johtaja,  Rautatiejärjestelmän kehitys, tieto, muotoilu ja arkkitehtuuri 
 • Marjo Brotherus, johtaja, Liiketoiminnan kehitys ja strategia
 • Henri Lindqvist, johtaja, TMS ja ICT
 • Toni Hytönen, turvallisuusjohtaja
 • Ville Tervola, talousjohtaja
 • Johanna Majamäki, viestintäpäällikkö 
 • Katri Ruismäki, HR Business Partner