Skip to main content

Flygtrafiktjänst i Finland

Områdeskontrolltjänst

Områdeskontrolltjänsten tar hand om hela flyginformationsregionen i Finland. Finlands flyginformationsregion kallas för Finland FIR (Flight Information Region), dvs. EFIN.

Områdeskontrolltjänsten omfattar sammanlagt 13 sektorer, som beroende på trafiksituationen sköts på 1–5 arbetsplatser för flygkontroll. Områdeskontrolltjänsten behandlar cirka 228 000 flyg per år, varav 36 000 är överflygningar. I genomsnitt behandlas 624 flyg per dygn.

Verksamhetsställena för områdeskontroll ligger i Helsingfors och Tammerfors.

Inflygningskontrolltjänst (APP)

Inflygningskontrolltjänsten (APP) ansvarar för terminalområdet (TMA), som sträcker sig till cirka 50–70 kilometer från flygplatsen. Inflygningskontrolltjänstens viktigaste arbetsredskap är radar. De flesta flygledare arbetar både i tornet och i inflygningskontrolltjänsten.

Flygplatskontrolltjänst (TWR)

Flygplatskontrolltjänsten kallas även för ”tornet” (TWR). Den sköter flygtrafiken i flygplatsens närområde (CTR), som sträcker sig till cirka 15 kilometer från flygplatsen. Tornet leder även trafiken på flygplatsen, dvs. flygplan som rullar på marken eller använder landningsbanor samt andra fordon i trafikområdet.

Flygkontroll i Helsingfors

Flygkontrollen i Helsingfors omfattar både flygplats- och inflygningskontroll.

På Helsingfors-Vanda flygplats finns det cirka 170 000 operationer per år. Antalet operationer per dygn är i genomsnitt 465.

Det maximala antalet operationer per timme på Helsingfors-Vanda flygplats är 48 ankommande och 42 avgående luftfartyg, dock så att det totala antalet inte överskrider 80 operationer per timme.