Skip to main content

Kollektivtrafikoperatörer

Regelbunden ruttbaserad trafik

Riktade instruktioner för inspelning och publicering av regelbunden trafik som är öppen för alla i FINAP-tjänsten har lagrats på denna undersida. Reguljär linjetrafik är till exempel traditionell localtrafik och tågtrafik. Reguljär trafik kan också innefatta olika säsongsbetonade färjeförbindelser och andra liknande tjänster.

Spara informationen om den vanliga transporttjänsten och bifoga uppdaterad rutt-, schema- och hållplatsinformation till resursen som en fil eller gränssnitt, tillsammans med annan nödvändig information. För att skapa rutt- och schemainformation för olika ruttguidetjänster erbjuder vi även en rutt- och schemaredigerare som kallas RAE-tjänsten, vars datainnehåll kan ingå som en del av den kollektivtrafiktjänst som publiceras i FINAP. När det gäller sjö- och vattentransporter har FINAP stöd för identifiering av hamnar och kajer och digitalisering av reguljär sjötransport som en del av MeriRAE-funktionen. Med MeriRAE-verktyget kan du publicera kontaktinformation för vattentrafik som GTFS-information kompatibel med ruttguider.

Med RAE-verktyget kan en myndighet eller trafikoperatör digitalisera vanlig linjetrafik och publicera sin information nationellt, till exempel för ruttguider. Dessutom används rutt- och tidtabellsinformation t.ex. i biljett- och betalningssystem. RAE-verktyget finns i sajtens externa tjänst. RAE-verktyget