Skip to main content

Anropsstyrd trafik (DRT)

Anropsstyrd trafik information

Så kallade anropsstryd trafik kan också rapporteras till FINAP-tjänsten. Anropsstryd är en del av den färdtjänst som erbjuds av myndigheter och företag. Anropsstryd trafik är mer flexibel än traditionell reguljär och ruttbunden kollektivtrafik, och tjänsten kan väl anpassas för att tillhandahålla transporttjänster för speciella grupper, små bygder eller landsbygdsområden.

I tjänsten FINAP kan anropsstryd trafik sparas som trafik som inte följer ett exakt schema eller rutt, och även som en trafiktjänst som fungerar på begäran, men som följer en vanlig rutt och tidtabell. Myndigheten eller transportören som köper transporttjänsten ska offentliggöra erforderlig tjänsteinformation och även eventuella beställnings-, betalnings- och prisgränssnitt i FINAP-tjänsten. Instruktioner för att rapportera samtalstjänsten finns på denna webbplats.

Processen med att registrera anropsstryd och publicera material uppdaterades under 2022. De anropsstryd som beskrivs i tjänsten publiceras i generella GTFS Flex- och GeoJSON-format, utöver det gränssnitt som kan meddelas av tjänsteleverantören. Användning av GTFS Flex-standarden stöder integrationen av annonserade tjänster i till exempel ruttguider.

Det finns mer detaljerade beskrivningar av metoderna för att spara data för inbjudningstrafiken i de allmänna instruktionerna för Finap-tjänsten. Instruktioner