Skip to main content

Meddelande om anordnande av seglingstävling och andra evenemang

Fintraffics sjötrafikledning har ett system för att meddela om seglingstävlingar och andra evenemang som anordnas i havs- och sjöområden, då tävlingarna och evenemanget ordnas i närheten av farleder för handelsfartyg eller grunda farleder.

Meddelandet om seglingstävlingar och evenemang är mycket viktigt för VTS-centralerna, som övervakar att sjötrafiken löper smidigt och tryggt. Informationen överförs också automatiskt från anmälan till Gränsbevakningsväsendets sjöräddningscentral och sjöpolisen.

Fyll i den begärda informationen och skicka anmälan inklusive nödvändiga kartbilagor minst två veckor före evenemanget.

  • Current Information om tävlingen
  • Kontrollera och sänd informationen
Obligatoriskt fält
Seglingsområdets läge
E
Ange longituden så exakt som möjligt.
N
Ange latituden så exakt som möjligt.