Skip to main content
vuosikertomus kansi

Fintraffic Årsredovisning 2023

Vi tillhandahåller och utvecklar tjänster för trafikstyrning och  -ledning inom alla trafikformer. Vi står till tjänst för att människor och varor ska nå sin destination säkert, smidigt och med beaktande av miljön. Smarta trafikstyrningstjänster, digitala tjänster för företag och konsumenter samt uppdaterad trafikinformation sätter fart på Finlands utveckling till en föregångare då det gäller hållbar trafik och logistik.

Årsöversikt cover

Årsöversikt 2023

Strategi, centrala händelser 2023 och översikt över hållbarheten.
Läs mer(external link, opens in new window)
Redogörelse cover

Redogörelse för förvaltning och ersättningar 2023

Information om bolagets förvaltnings- och styrsystem samt verkställande direktörens och styrelsemedlemmarnas löner och arvoden.
Läs mer(external link, opens in new window)
Verksamhetsberättelse cover

Verksamhetsberättelse och bokslut 2023

Beskrivning av bolagets verksamhet 2023 samt sammanfattning av bolagets ekonomiska resultat och ekonomiska ställning.
Läs mer(external link, opens in new window)