Skip to main content

Säkerhetsradio

Säkerhetsradio

Enligt internationella konventioner ska varje kustnation ha en kustradiostation, som ansvarar för säkerhetsradiokommunikation till havs. Finlands nationella kustradiostation är Turku Radio och den fungerar i Västra Finlands sjötrafikcentral.

Turku Radio ansvarar för säkerhetsradiotrafiken vid Finlands kust, vilket innefattar navigationsvarningar samt väderleks- och israpporter för fartyg till havs. Under vintersäsongen förmedlar Turku Radio ruttinformation samt övrig information från isbrytarna.

Turku Radio fungerar vid behov som stöd för Gränsbevakningsväsendet och säkerställer fungerande nödradiotrafik på Finlands havsområde. Turku Radio fungerar även som mottagningsställe för felanmälningar för säkerhetsanordningar tfn +358 800 181 818.

Radiostationens uppgifter     

VHF                                    Kanal 16

VHF-DSC                         Kanal 70

MMSI                                002300230

Answerback                   Turku Radio

Anropssignal                  OFK

Position                            60°26,375’N 022°13,600’E

Turku Radios sändningstider

UTC BROADCAST

0233 NAVIGATIONAL WARNINGS

0633 WEATHER FORECAST, NAVIGATIONAL WARNINGS

0803 POSITIONS OF ICEBREAKERS

1033 NAVIGATIONAL WARNINGS, ICE REPORT

1433 NAVIGATIONAL WARNINGS

1833 WEATHER FORECAST, NAVIGATIONAL WARNINGS, ICE REPORT

2233 NAVIGATIONAL WARNINGS

WEATHER MESSAGES

0633, 1833

Including wave height information in the Northern Baltic and Sea of Bothnia 0233, 0633, 1033, 1433, 1833, 2233

Navigational warnings

0233, 0633, 1033, 1433, 1833, 2233 in English. On request in Finnish and/or Swedish.

Ice Reports

1033, 1833 In English. Including positions of icebreakers

0803 icebreaker positions only

Kontaktuppgifter

Telephone: +358 20 448 6400
E-mail: turku.radio@fintraffic.fi

Turku Radios arbetskanaler för radiotelefoni. Ladda ned en karta.

Nödtrafik i Saimenområdet

Saimaa VTS ansvarar för Saimens nöd- och säkerhetsradiotrafik under trafikeringssäsongen för Saimaa VTS. Saimaa VTS tar emot felmeddelanden för säkerhetsanordningar på sitt övervakningsområde samt läser upp navigationsvarningar. Saimaa VTS ansvarar för nödradiotrafiken som sker på VHF samt förmedlar vidare information om nödsituationer till räddningsmyndigheter.