Skip to main content

Beställningcentralen och taxi

Lämna in data till Finap-tjänsten

Denna sida har samlat material om taxitrafik och taxiförmedlingstjänster. De allmänna bruksanvisningarna och användarvillkoren för tjänsten Finap.fi finns i dess egen meny på denna webbplats.

Tjänsten Finap har uppdaterats under 2022 för taxitrafik, speciellt för inmatning av prisuppgifter. Den tidigare fria prisdatainmatningsmodellen har övergetts och tjänsten kommer i framtiden att anvisa operatörerna att lämna in de så kallade basprisuppgifterna i numerisk form. Om taxioperatören bedriver verksamhet genom en eller flera bästellningentralen utan egen fristående prislista är det sedan beställningcentralen som ansvarar för att prisuppgiften lämnas.

Bästellningcentralen ska publicera sin prisinformation tillsammans med annan relevant information i FINAP-tjänsten. I den mån mäklartjänsteleverantören tillhandahåller information via ett maskinläsbart gränssnitt (till exempel pris- och tillgänglighetsinformation) behöver denna information inte sparas manuellt i FINAP-tjänsten. I det här fallet räcker det med att publicera adresserna och användarvillkoren för de maskinläsbara gränssnitten.

Information om taxibilar och taxibeställingcentraler ska finnas tillgänglig genom tjänsten, antingen manuellt inmatad eller genom publicerade gränssnitt.