Skip to main content

Fintraffic ANS i korthet

Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab, ansvarar för kontrollen av användningen av det finländska luftrummet samt för flygvägs- och flygtrafiktjänsterna på flygplatserna i Finland.

Fintraffic flygtrafiktjänst ansvarar även för att enligt de internationella kraven planera och upprätthålla den infrastruktur och de system som flygtrafiktjänsten behöver.

Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab är en del av koncernen Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab. 

Ledningsgrupp och styrelse

Ledningsgruppen:

 • Raine Luojus, verkställande direktör
 • Matts-Anders Nyberg
 • Karri Hannula
 • Tapio Nurmela
 • Jani Suomela
 • Pasi Nikama
 • Kari Kerke
 • Antti Ruhanen
 • Tarja Hatinen
 • Jarkko Luoma
 • Anna-Maija Kostiainen