Skip to main content

Lennonneuvonta

Lennonneuvontaan kuuluvat ilmaliikennepalvelu ARO-, lentosääpalvelu MET- (alihankintana Ilmatieteenlaitokselle), ilmailutiedotuspalvelu (AIS, NOTAM)- ja ilmailuviestipalvelu (COM)-palvelut sekä Helsingin lennonjohdon ja aluelennonjohdon (ja ajoittain AMC)– operaattoritehtävät.

Ilmaliikennepalvelu (ARO, Air Traffic Services Reporting Office) on toimisto, joka on perustettu vastaanottamaan ilmaliikennepalvelua koskevia ilmoituksia sekä ennen lentoonlähtöä esitettyjä lentosuunnitelmia.

Lentosääpalvelun (MET) tehtävänä on antaa ilmailun sääbriefausta ja välittää säätietoja sekä operaattoreille että miehistölle lennonsuunnittelua varten. Lentosääpalvelusta vastaa Suomessa Ilmatieteenlaitos, mutta palvelu annetaan asiakkaalle alihankintana Finavialta.

Lennonjohto-operaattori toiminnat sisältävät Helsingin lennonjohdon (APP/TWR) ja aluelennonjohdon (ACC)– operaattoritehtävät. FDA (Flight data assistant) ja RASS (Radar Assistant) ylläpitävät operatiivisesti lennonjohtojärjestelmiä ja koordinoivat eri lennonjohtoelimien välillä, AMC (Airspace Management Cell) tehtävänä on ilmatilavarauksien hallinnan koordinointi.

Ilmailuviestipalvelu (COM); lennonneuvonta-yksikössä ohjataan ja valvotaan COM – tietojärjestelmän operatiivista käyttöä ja suunnitellaan viestitysongelmille ratkaisumalleja. Tämä toiminta tunnetaan nimeltä AFTN-keskus.

Lennonneuvonta-yksikössä sijaitsee Kansainvälinen NOTAM –toimisto (NOF), joka vastaa Suomen aluetta koskevien kansallisten ja kansainvälisten NOTAMien laadinnasta ja julkaisusta.

Lennonneuvontapalveluissa käsitellään vuositasolla noin 60 000 ATS sanomaa ja laaditaan noin 36 000 bulletiinia asiakkaille.