Skip to main content
Ilmakuva valtatiestä ja sen liittymistä.

Fintraffic Väg i korthet

Fintraffic Väg ansvarar för ledningen av vägtrafiken på de finländska landsvägarna dygnet runt, alla dagar på året.

Fintraffic Väg tillhandahåller och utvecklar tjänster som bidrar till en säker och smidig trafik på vägnätet alla dagar på året.

Den kontinuerliga utveckling av tjänsterna och investeringarna säkerställer att så är fallet även i framtiden.

De tjänster som Fintraffic Väg tillhandahåller omfattar bl.a. lösningar för den operativa trafikstyrningen vid vägtrafikcentralerna, tekniska system i vägtunnlar och växlande skyltar på landsvägar, system för väglag samt datateknik och -kommunikation i anslutning till ovan nämnda delområden. Utöver dessa tillhandahåller Fintraffic Väg en stor mängd öppna och aktuella data om trafiken och vägförhållandena som står till förfogande för alla.

De cirka 90 experterna på Fintraffic Väg arbetar ansvarsfullt och i nära samarbete med sitt breda nätverk av samarbetspartner. Av dessa kan bland de viktigaste nämnas

Kommunikationsministeriet, Trafikledsverket, Traficom, NTM-centralerna, polisen, räddningsverken, Nödcentralsverket, Meteorologiska institutet, entreprenörer och aktörer inom kollektivtrafiken samt ett flertal företag och tjänsteleverantörer.

Fintraffic Väg är en del av koncernen Fintraffic.

Ledningsgrupp och styrelse

Ledningsgruppen:

  • Aapo Anderson, verkställande direktör
  • Riku Suursalmi, direktör 
  • Juha-Matti Muikku, direktör 
  • Tatu Mikkonen, direktör 
  • Saija Kaukonen, direktör

Styrelse:

  • Styrelsens ordförande: Pertti Korhonen
  • Styrelsemedlem: Kati Hagros, Minna Björkman, Hanna Hovi ja Rami Metsäpelto