Skip to main content

Radionavigationstjänster

Fartygens säkra navigation i de finska farvattnen säkerställs med hjälp av både tillräcklig visuell utmärkning i farlederna och med radionavigationstjänster.

Som stöd för radarnavigeringen finns radarreflektorer och/eller radarfyrar, som har installerats i många traditionella säkerhetsanordningar. Som stöd för satellitnavigeringen tillhandahåller Fintraffic VTS DGNSS-tjänster enligt internationell standard. 

 

DGNSS-tjänsten

Trafikverket upprätthåller en korrektionssignaltjänst som stöd för satellitnavigationen i kustvattnen och i området vid Saimens djupfarled. Korrektionssignalens frekvens är cirka 300 kHz. Tjänsten följer ITUs rekommendation ITU-R M.823-3. Genom att jämföra positions- och korrektionsdata från GPS-satelliterna kan användarna bestämma sin position med stor noggrannhet och tillförlitlighet.

Signalen som erhålls från GPS-navigationssatelliterna innehåller emellertid inte aktuell information om sändningarnas korrekthet (s.k. integritetsdata). Därför är korrektionssignalerna alltjämt oumbärliga i synnerhet inom handelssjöfarten.  

Positioneringsnoggrannheten som uppnås med hjälp av tjänsten har fastslagits till <10 m 95 % av tiden. I praktiken är noggrannheten emellertid 1-2 meter 95 % av tiden.

 

DGPS-stationerna i Finland


Sändarstation ID

Referensstation ID


Position
 

Täckningsområde (km)

Frekvens (kHz)

Bithastighet (bit/s)

Porkkala (400)

600

59°58’N 024°23’E

250


293.5

100

Mäntyluoto (401)

601

61°36’N 021°28’E

250


287.5

100

Puumala (402)

602

61°24’N 028°14’E

70


290.0

100

Outokumpu (403)

603

62°41’N

029°01’E

70


304.5

100

Turku (404)

604


60°26’N 022°13’E

200


301.5

100

Marjaniemi (405)

605


65°02’N 024°34’E

250


314.5

100

Klamila (406)

606


60°30’N 027°26’E

250


287.0

100

Haarajoki (407)

607


60°31’N 025°10’E

250


292.5

100

Kokkola (408)

608


63°52’E 023°11’E

250


290.5

100

 

Radarreflektorer

Tusentals radarreflektorer som stöd för radarnavigering har installerats längs våra farleder. Dessa är konstruerade för att ge ett speciellt bra radareko. Radarreflektorerna är passiva och behöver varken någon energikälla eller regelbundet underhåll för att fungera, vilket betyder att de också är mycket funktionssäkra. Ibland kan emellertid ekon från ismassor eller dåligt väder förhindra observationen av radarreflexen eller något annat radarmål.

 

Radarfyrar

Radarfyrarna är transpondrar som efter att de tagit emot fartygets radarsignal, bestämmer signalens frekvens och svarar med en speciell respons på samma frekvens. Denna respons kan tydligt igenkännas på radarns skärm.

Det vanligaste tecknet som används för radarfyrar är Morse ’T’, som består av ett streck, men också andra tecken som baserar sig på morsealfabetet används. Alla radarfyrar i Finland svarar på radarns 9 GHz (3 cm) och de flesta också på 3 GHz (10 cm) signaler.

Radarfyrarna är aktiva apparater som behöver en energikälla och regelbundet underhåll och därför är de mer benägna än radarreflektorerna att bli defekta. Ibland kan emellertid ekon från ismassor eller dåligt väder förhindra observationen av radarreflexen eller något annat radarmål. 

 

Trafikledsverket svarar för radarreflektorer och radarfyrar.