Skip to main content

Lennonvarmistuksen palvelut

Fintrafficin lennonvarmistus tarjoaa turvallisia, täsmällisiä ja kilpailukykyisiä lennonvarmistuspalveluita. Vastuullamme on Suomen ilmatilan käytön hallinta sekä lentoreitti- ja lennonvarmistuspalvelut 22 lentoasemalla. Sen lisäksi, että valvomme ja johdamme lentoliikennettä Suomen ilmatilassa ja lentoasemilla, vastaamme myös toiminnassa tarvittavan infrastruktuurin ja järjestelmien suunnittelusta ja ylläpidosta kansainvälisten vaatimusten mukaan. Tekninen lennonvarmistus käsittää muun muassa tutkajärjestelmien, navigaatiolaitteiden ja radiolaitteiden ylläpitämistä Suomessa ja Ruotsissa. Tarjoamme myös koulutus- ja konsultointipalveluja sekä palveluita dronelennättäjille. Lisäksi meille kuuluvat lentopelastukseen sekä aluevalvontaan liittyvät erityistehtävät.

Lennonjohtaja tornissa

Lennonjohtopalvelut

Aluelennonjohdosta koordinoidaan Suomen yli lentäviä lentoja sekä lentoreiteillä tapahtuvaa lentoliikennettä eri lentoasemien välillä. Helsingin lennonjohto vastaa lähi- ja lähestymislennonjohtopalveluista Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Verkostolentoasemilla annetaan lennonjohto- tai lentotiedotuspalveluita, riippuen kentän operaatiomääristä ja/tai toiminnan luonteesta.
Lue lisää lennonjohtamisesta(external link, opens in new window)

Tekninen lennonvarmistus

Fintrafficin lennonvarmistus vastaa toiminnassa tarvittavan infrastruktuurin ja järjestelmien suunnittelusta ja ylläpidosta kansainvälisten vaatimusten mukaan. Tekninen lennonvarmistus käsittää mm. tutkien, navigaatiolaitteiden ja radiolaitteiden ylläpitämistä lentoasemaympäristössä.
Lue lisää(external link, opens in new window)

Lennonvarmistuspalvelumaksut ja palveluehdot

Lennonvarmistuspalveluita koskevat yleiset palveluehdot lentoliikenteen harjoittajille ja muille ilma-aluksen käyttäjille.

Lue lisää(external link, opens in new window)
Pienkone lähdössä

Ilmailutiedotus

Ilmailutiedotuspalvelun tehtävänä on huolehtia ilmailun kansainvälisen tiedotus­järjestelmän toiminnasta Suomen alueella. Tiedotusjärjestelmän tarkoituksena on varmistaa kansainvälisen ja kotimaisen ilmaliikenteen turvallisen, säännöllisen ja taloudellisen toiminnan kannalta välttämättömien tietojen kulku.
Lue lisää(external link, opens in new window)

Ohjeita ja palveluja dronen lennättäjille

Jos lennätät miehittämätöntä ilma-alusta tai yli 250 g painavaa lennokkia lentoasemien läheisyydessä näköyhteyteen perustuen, tulee sinun varmistaa, vaatiiko lennätys luvan lennonvarmistusyksiköstä. Täältä saat kartat ja yhteystiedot. Lisäksi ohjeet toimintaan näköyhteyden ulkopuolella tai geofencingin purkamiseen. Voit myös varata paikan dronelennättäjän A2-teoriakokeeseen.
Lue lisää(external link, opens in new window)

Tee ilmatilavaraus

Tällä sivulla esitetään ohjeita ilmatilan varaajille. Hae tilapäisen vaara-alueen perustamista miehittämättömän ilmailun tarpeisiin tai tee toimeksianto ilmailun rajoittamiseksi tietyllä alueella (vain viranomaisille).
Lue lisää(external link, opens in new window)

Koulutuspalvelut

Fintrafficin lennonvarmistuksen omistama ammatillinen erikoisoppilaitos, Avia College, kouluttaa ilmailualan osaajia niin kotimaan kuin kansainvälistenkin lennonvarmistustoimijoiden tarpeisiin.
Lue lisää(external link, opens in new window)
konsultointitilanne

Asiantuntija ja konsultointipalvelut

Teemme lennonvarmistusalan konsultointi- ja asiantuntijapalveluita sekä selvitystöitä asiakkaidemme toimeksiantojen mukaan.
Lue lisää(external link, opens in new window)