Hyppää pääsisältöön

Ilmailutiedotus

Ilmailutiedotuspalvelun tehtävänä on huolehtia ilmailun kansainvälisen tiedotus­järjestelmän toiminnasta Suomen alueella. Tiedotusjärjestelmän tarkoituksena on varmistaa kansainvälisen ja kotimaisen ilmaliikenteen turvallisen, säännöllisen ja taloudellisen toiminnan kannalta välttämättömien tietojen kulku.

Ilmailutiedotuspalvelua sääntelevät kansainväliset asetukset, sopimukset sekä kansalliset säädökset mm. ICAO Annex 15 (Aeronautical Information Services), ICAO Annex 4 (Aeronautical Charts), Doc 8126 (AIS Manual), Doc 8168 (Aircraft Operations), Doc 8400 (ICAO Abbreviations and Codes), Doc 8697 (Aeronautical Chart Manual), EU-regulaatio (ADQ 73/2010, AISP-vaatimukset 1035/2011), DOC 10066 (PANS AIM) ja Eurocontrol-ohjeistus.

Ilmailutiedotuspalvelun tuottamaan julkaisujärjestelmään (Aeronautical information products) kuuluvat:

  • Suomen ilmailukäsikirja (AIP SUOMI / FINLAND), joka sisältää pysyvää laatua olevat ilmailun perustiedot Suomen ilmailutiedotuspalvelun vastuualueelta. Sitä ylläpidetään AIP:n muutoksilla (AMDT, AIP AMDT), jotka sisältävät uusittuja sivuja ja karttoja. AIP löytyy www.ais.fi-sivustolta. Opastusvideo uuden eAIP:n käyttöön löytyy tämän sivun alalaidasta.
  • AIP:n lisäykset (AIP Supplements, AIP SUP), joilla julkaistaan tilapäisiä muutoksia AIP:n sisältöön. Tällaisia muutoksia ovat pitkäaikaiset (yli 3 kk kestävät) tilapäiset muutokset tai operatiivisesti merkittävät lyhytaikaisemmat tilapäiset tiedot, joihin sisältyy pitkähköjä tekstejä tai liitekarttoja.
  • AIC A -tiedotteet (Aeronautical Information Circular A), jotka sisältävät sellaisia yleismerkitykseltään tärkeitä teknisiä tietoja sekä hallinnollista laatua olevia tietoja, jotka eivät sovellu AIP:ssä tai NOTAM:eilla julkaistaviksi.
  • Lentoestetiedot (CSV), jotka julkaistaan CSV-tiedostoina. Koko Suomen Area 1 -esteet julkaistaan yhdessä CSV-tiedostossa ja kunkin lentoaseman esteet lentoasemakohtaisissa CSV-tiedostoissa.
  • Reittitiedotteet (Pre-flight Information Bulletins, PIB) Reittitiedotteet tuotetaan EUROCONTROL:n yhteiseurooppalaisesta AIS-järjestelmästä (European AIS Database, EAD). Ne sisältävät NOTAM-, SNOWTAM- ja ASHTAM-sanomilla julkaistuja tietoja.

Julkaisujärjestelmän tuotteiden lisäksi AIS:n muita tuotteita ja palveluita ovat:

  • ladattavat kartat: Local TRA kartat
  • ANC 1:500 000 – ilmailukartat, jotka julkaistaan yhdessä Tapio Palvelut Oy / Karttakeskuksen kanssa

Ilmailutiedotuksen julkaisut noudattavat AIRAC (Aeronautical Information Regulation And Control)- sykliä. Tämä on ICAOn normitasoinen menettely, joka edellyttää tiettyjen, operaattoreille erityisen merkittävien muutosten julkaisemista etukäteen määriteltyjen ennakkoaikojen ja voimaantulopäivämäärien mukaisesti. Voimaantulopäivät toistuvat säännönmukaisesti joka 4. torstai (ks. AIP, osa GEN 3.1). AIRAC-muutoksia sisältävät julkaisut (AIRAC Amendmentit ja AIRAC Supplementit) on julkaista viimeistään 42 vrk (laajemmat muutokset 56 vrk) ennen voimaantuloa, jotta tiedot ovat jatkojalostajilla vähintään 28 vrk (42 vrk) ennen voimaantuloa. AIRAC-voimaantulopäivänä käyttäjillä on manuaaleissaan ja tiedostoissaan uudet kartat/tiedot ja vanhentunut dokumentaatio on poistettu.

Ilmailutiedotuspalvelun kaikki toiminnot (pl. lennonneuvontapalvelut) on sertifioitu ISO 9001:2015 laadunhallintajärjestelmän mukaisesti. Vaatimus laadunhallintajärjestelmästä perustuu ICAO Annex 15, kohtaan 3.6, jonka mukaan laadunhallintajärjestelmän tulee kattaa kaikki ilmailutiedon käsittelyvaiheet tiedon vastaanotosta sen jakeluun asti. AIS:n laadunhallintajärjestelmän toimivuutta arvioidaan sisäisin ja ulkoisin auditoinnein (Lloyds Register Quality Assurance) sekä viranomaisauditoinnein SES-vaatimusten mukaisesti (Traficom).

Yhteystiedot:

PL 157, 01531 VANTAA
p. 020 428 4000 (vaihde)
https://www.ais.fi/fi
ais@fintraffic.fi

Ilmailutiedotuspalvelun laatupolitiikka

Ilmailutiedotuspalvelun tavoitteena on tuottaa ICAO:n normien mukaiset tiedot ja tuotteet näille palveluille asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti. Toiminnassa huomioidaan myös Fintrafficin lennonvarmistuksen käytössä oleva turvallisuudenhallintajärjestelmä.

Ilmailutiedotuksen laatupolitiikka tukeutuu Fintrafficin lennonvarmistuksen laatupolitiikkaan ja laadunvarmistukseen tapoihin, jotka on määritetty Fintrafficin lennonvarmistuksen toimintakäsikirjassa. Ilmailutiedotuspalvelu sitoutuu myös AIS-vastuuhenkilöjärjestelmän ja sen koulutuksen kehittämiseen.

Katso ohjeet eAIP:n käyttöön allaolevalta videolta (n. 8 min)