Hyppää pääsisältöön

Digitalisaatiosta uutta vauhtia Suomen liikennejärjestelmän ja uusien palveluiden kehittämiseen

Liikenteen päästöjen vähentäminen, koko maan saavutettavuus, Suomen kilpailukyky ja talouden haasteet edellyttävät entistä enemmän liikennejärjestelmältä ja sen tarjoamilta palveluilta. Suomalaisen liikennejärjestelmän digitalisaatioasteen voimakkaan nostamisen avulla, liikennejärjestelmästä voidaan hyötyä täysimääräisesti ja nopeuttaa uusien palveluiden luomista. Tämä tapahtuu rakentamalla liikenteen tapahtumista ja infrastruktuurista maalla, merellä ja ilmassa nykyistä kattavampi reaaliaikainen tilannekuva liikenteen datan digitaalisen alustan ja liikennealan toimijoiden yhteisen tekemisen avulla 

Missionamme on tuottaa maailman parasta liikenteenohjausta ja palvelua liikenteen ekosysteemille. Fintrafficin päivitetyn, vuoteen 2024 ulottuvan strategian tavoitteena on rakentaa Suomeen maailman turvallisin, sujuvin ja ympäristöystävällisin liikenne.

Fintrafficin strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet 

Strategiset tavoitteet: 

  • Turvallinen ja sujuva liikenne sekä optimoitu liikennejärjestelmä  

  • Laadukkaat ja tehokkaat liikenteenohjauksen palvelut  

  • Paremmat palvelut sekä matkustajille että logistiikalle  

  • Kasvava lisäarvo asiakkaille ja sidosryhmille  

  • Erinomainen ja uudistuva työyhteisö 

Strategiset kärkihankkeet: 

1) Liikenteen turvallisuuden määrätietoinen parantaminen  

Liikenteen turvallisuuden parantaminen tarkoittaa koko liikennejärjestelmän kokonaisturvallisuuden kehittämistä - liikenteenohjauksesta liikenneonnettomuuksien ja ympäristövahinkojen ehkäisyyn sekä kuljetuslogistiikan turvallisuuteen. Se merkitsee esimerkiksi varautumistason nostoa, kyber- ja tietoturvallisuuden kehittämistä sekä riskienhallinnan entistä syvempää ymmärrystä.  

2) Liikenteenohjauksen toimintamallin uudistaminen  

Liikenteenohjauksemme kehittyy ja uudistuu, jotta sen avulla voidaan tulevina vuosina taata entistä turvallisempi, sujuvampi ja ympäristöystävällisempi liikenne. Etsimme aktiivisesti toiminnassamme ratkaisumalleja, joilla parannamme palvelutasoamme laatu- ja tehokkuusvaateet huomioiden. Tähän työhön kuuluvat operatiivisten prosessien, järjestelmien ja johtamismallien kehitystyö, työnkuvien ja osaamisen kehittäminen sekä automaation lisääminen inhimillisten virheiden minimoimiseksi. Haluamme tuottaa käytössä olevilla voimavaroillamme Suomelle mahdollisimman suuren hyödyn.  

3) Maailmanluokan liikenteen ekosysteemin luominen  

Kehitämme liikenteen tulevaisuutta, jossa yksi suuri tavoite on maailman mittakaavassa ainutlaatuisen, tietoa taitavimmin hyödyntävän liikennetoimijoiden verkoston synnyttäminen Suomeen. Jotta tämä voi toteutua, tarvitaan liikennealan toimijoiden tiivis yhteistyö (esim. tavoitteet, yhteiskehitysratkaisut), liikenteen digitaalinen infrastruktuuri (esim. tekninen alusta, dataformaatit ja datan jakaminen) sekä digitaaliset liikennesäännöt (esim. yhteistyön ja tiedonsiirron standardit, mallipohjat). Tämä kokonaisuus mahdollistaa toimivan liikenteen ekosysteemin, jonka rakentamisesta haluamme valtion meille antaman tehtävän mukaisesti kantaa vastuuta. Uskomme, että vahva liikenteen ekosysteemi on tekijä, joka lisää liikennejärjestelmän ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä ja vauhdittaa merkittävästi liikenteen ja logistiikan uusien palveluiden syntymistä Suomeen.  
 
4) Liikenteen reaaliaikainen tilannekuva eli digitaalinen kaksonen  

Teemme töitä liikennejärjestelmän digitalisaatioasteen nostamiseksi. Liikennejärjestelmän infrastruktuurin ja tapahtumien reaaliaikaisen mallinnuksen (ns. digitaalinen kaksonen) avulla voimme hallita, jalostaa ja jakaa liikenteeseen liittyvää reaaliaikaista tietoa, optimoida liikennettä sekä auttaa alan toimijoita kehittämään uusia palveluita. Näin nopeutetaan esimerkiksi matka- ja tavaraketjuja, parannetaan joukkoliikenteen houkuttelevuutta sekä tuetaan palveluinnovaatioiden syntyä ja alueellista yhdenvertaisuutta.  Samalla voimme tuottaa tietoa, joka auttaa väyläinvestointien ja niiden ylläpidon optimoinnissa. 

5) Osaamisen hyödyntäminen ja kehittäminen, hyvä johtaminen ja uudistumista tukeva yrityskulttuuri 

Tahtotilamme on tarjota merkityksellistä työtä alan parhaille osaajille. Tätä varten rakennamme yhdessä yrityskulttuuria, joka tukee uudistumista sekä henkii rohkeutta ja innovatiivisuutta. Tuemme henkilöstömme jatkuvaa oppimista ja varmistamme, että johtamisemme on ammattitaitoista, ihmismyönteistä ja reilua. 

Digitraffic - Tietoalusta ekosysteemin innovointiin

Fintrafficin tavoitteena on luoda pysyvä tietoalusta liikenteen ekosysteemin toimijoiden käyttöön. Tietoalusta yhdistää liikennepalvelujen kehittämisestä kiinnostuneiden toimijoiden dataa ja auttaa solmimaan uusia kumppanuuksia.