Hyppää pääsisältöön

Ohjeita dronen lennättäjille

1 Yleistä

Tämän sivuston ohjeet perustuvat mm. seuraaviin lakeihin ja määräyksiin:

 • Ilmailumääräys OPS M1-32 Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin käyttäminen ilmailuun
 • Ilmailulaki (864/2014)
 • ASM-toimintakäsikirja
 • Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/947

Kaikkien lennokkien ja miehittämättömien ilma-alusten käyttäjien on edellä mainittujen lakien ja määräysten lisäksi hyvä ottaa selvää turvallisuuteen ja yksityisyyden suojaan liittyvästä lainsäädännöstä. Lisätietoja dronen lennättämiseen liittyvistä määräyksistä ja käytännöistä löytyy Traficomin droneinfo-verkkopalvelusta.

2 Lennättäminen näköyhteydessä (VLOS- ja E-VLOS) valvottujen lentoasemien läheisyydessä

Jos lennätät miehittämätöntä ilma-alusta (RPA) tai yli 250 g painavaa lennokkia ulkona näköyhteyteen perustuen (VLOS- tai E-VLOS) lentoasemien läheisyydessä, tulee sinun varmistaa, vaatiiko lennätys luvan lennonvarmistusyksiköstä.

Miehittämättömän ilma-aluksen lennättämisestä lentoaseman lähialueella (CTR), tai lentopaikan lentotiedotusvyöhykkeellä (FIZ) on sovittava erikseen, jos lennätys suuntautuu ko. jollekin lentoaseman rajoittavalle UAS-vyöhykkeelle.

Tarkemmat tiedot rajoittavista UAS-vyöhykkeistä on julkaistu Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivuilla:

Päätös rajoittavien UAS-ilmatilavyöhykkeiden perustamisesta lentoliikenteen suojaamiseksi lentopaikkojen ja helikopterilentopaikkojen läheisyydessä, sekä lähialueilla (CTR) ja lentopaikan lentotiedotusvyöhykkeillä (FIZ) | Traficom

Rajoittavien UAS-ilmatilavyöhykkeiden kuvat

2.1 Huomioitavia asioita

 • Miehittämättömän ilma-aluksen lennättäjä on aina velvollinen tarkkailemaan ilmatilaa ja väistämään muuta ilmaliikennettä. Lennonvarmistusyksikön antama lennätyslupa ei poista väistämisvelvollisuutta lennättäjältä.
 • Samalla lennätysalueella voi toimia useita lennättäjiä. Lennonvarmistusyksiköllä ei ole velvollisuutta, tai yleensä mahdollisuutta tiedottaa lennättäjiä muista alueella toimivista droneista. Yhteentörmäyksen välttäminen on myös tässä tapauksessa lennättäjien omalla vastuulla.
 • Helsinki-Vantaalla lennätyslupia voidaan liikenteellisistä syistä johtuen myöntää vain erittäin harvoin ja hyvin perustelluista syistä.
 • Lennättäjä / operaattori vastaa itse siitä, että lennätys koordinoidaan lennätysalueen läheisyydessä olevien valvomattomien lentopaikkojen ja helikopterilentopaikkojen pitäjien kanssa. Ko. lentopaikkojen ympärille on myös perustettu rajoittavia UAS-ilmatilavyöhykkeitä. Lennonvarmistusyksiköt eivät koordinoi lennätyksiä em. tahojen kanssa.
 • Lennonvarmistusyksikön antama lennätyslupa ei poista lennättäjältä velvollisuutta noudattaa valtioneuvoston asetuksessa ilmailulta rajoitetuista alueista annettuja määräyksiä. Lennättäjä vastaa tarvittavien lupien hankkimisesta.
 • Lennättäminen itärajaa myötäilevällä ADIZ-rajavyöhykkeellä edellyttää RPAS-lentosuunnitelman tekemistä ennen alueella lennättämistä. Lentosuunnitelma tulee jättää tuntia ennen suunniteltua lennätystä. Ohjeet RPAS-lentosuunnitelman tekemiseen löytyy verkkosivulta https://www.ais.fi/fi/lennonvalmistelu-ja-lentosuunnitelmat/fpl-ohjeet

2.2 Lennätyksestä sopiminen

Sopimiseen tarkoitettu lomake on toimitettava lentoaseman lennonvarmistusyksikköön aina vähintään 2 arkipäivää ennen lennätystä. Helsinki-Vantaalla vastaava aika on 5 arkipäivää. Määräaikaa myöhemmin vastaanotettujen lomakkeiden käsittelyä ei voida taata. Määräajat eivät koske viranomaisten suorittamia kiireellisiä lennätyksiä.

Mikäli et ole saanut lennonvarmistusyksiköstä vastausta lähettämääsi lomakkeeseen, tulee sinun noudattaa täytäntöönpanoasetuksen ja ilmailumääräyksen mukaisia ehtoja. Lennonvarmistusyksiköiden aukiolotiedot löytyvät www.ais.fi-sivuston kautta (AIP:n lentoasemakohtaiset tekstisivut tai NOTAM-tiedotteella bulletinista).

Lennonvarmistusyksikkö voi milloin tahansa hylätä lennon suorittamismahdollisuuden, ehdottaa uutta ajankohtaa tai lisätä ehtoja. Tästä johtuen miehittämättömän ilma-aluksen lennättäjä on velvollinen olemaan puhelinyhteydellä saavutettavissa koko lennätyksen ajan.

Sovi lennätyksestä tällä lomakkeella. Hakemukseen tulee liittää karttakuva, johon on merkitty haluttu lennätysalue.

Huom! Toistaiseksi emme veloita lennätyslupien käsittelystä.

Fintraffic ANS:n lomakkeen kautta jätetyt lennätysilmoitukset. Huom! Ei sisällä EFMI ja EFSI UAS-ilmatilavyöhykkeille tehtyjä ilmoituksia.

Lentoasemien kartat ja yhteystiedot:

Helsinki-Vantaa

 • VAC-kartta
 • sähköposti efhk.drone(at)fintraffic.fi

Enontekiö

Enontekiön lentoasema ja ATS-yksikkö ovat tällä hetkellä suljettuja tai auki hyvin rajallisesti COVID-19 -pandemian aiheuttamien toimenpiteiden vuoksi. 30.6.2020 jälkeen vastaanotettuja lennätysilmoituksia ei toistaiseksi pystytä käsittelemään ATS-yksikön ollessa suljettuna, eikä ilmailumääräyksen (OPS M1-32) etäisyyteen perustuvien korkeuksien rajoituksista poikkeamiseen voida antaa lupaa. ATS-yksikön mahdollisen avaamisajankohdan ja aukiolot voit tarkistaa reittitiedotteesta: https://www.ais.fi/ais/bulletins/

 • VAC-kartta
 • sähköposti efet.ats(at)fintraffic.fi, p. 016‐554 8420

Halli

 • VAC-kartta
 • sähköposti efha.ats(at)fintraffic.fi, p. 03‐532 0071

Ivalo

Ivalon lentoasema ja ATS-yksikkö ovat tällä hetkellä auki hyvin rajallisesti COVID-19 -pandemian aiheuttamien toimenpiteiden vuoksi. Lennätysilmoituksia ei toistaiseksi pystytä käsittelemään ATS-yksikön ollessa suljettuna, eikä ilmailumääräyksen (OPS M1-32) etäisyyteen perustuvien korkeuksien rajoituksista poikkeamiseen voida antaa lupaa ATS-yksikön ollessa suljettuna. ATS-yksikön mahdollisen avaamisajankohdan ja aukiolot voit tarkistaa reittitiedotteesta: https://www.ais.fi/ais/bulletins/

 • VAC-kartta
 • sähköposti efiv.ats(at)fintraffic.fi, p. 016‐675 8620

Joensuu

Joensuun lentoasema ja ATS-yksikkö ovat tällä hetkellä auki hyvin rajallisesti COVID-19 -pandemian aiheuttamien toimenpiteiden vuoksi. Lennätysilmoituksia ei toistaiseksi pystytä käsittelemään ATS-yksikön ollessa suljettuna, eikä ilmailumääräyksen (OPS M1-32) etäisyyteen perustuvien korkeuksien rajoituksista poikkeamiseen voida antaa lupaa ATS-yksikön ollessa suljettuna. ATS-yksikön mahdollisen avaamisajankohdan ja aukiolot voit tarkistaa reittitiedotteesta: https://www.ais.fi/ais/bulletins/

 • VAC-kartta
 • sähköposti efjo.ats(at)fintraffic.fi, p. 013‐611 7020

Jyväskylä

 • VAC-kartta
 • sähköposti efjy.ats(at)fintraffic.fi, p. 014‐445 5880

Kajaani

Kajaanin lentoasema ja ATS-yksikkö ovat tällä hetkellä auki hyvin rajallisesti COVID-19 -pandemian aiheuttamien toimenpiteiden vuoksi. Lennätysilmoituksia ei toistaiseksi pystytä käsittelemään ATS-yksikön ollessa suljettuna, eikä ilmailumääräyksen (OPS M1-32) etäisyyteen perustuvien korkeuksien rajoituksista poikkeamiseen voida antaa lupaa ATS-yksikön ollessa suljettuna. ATS-yksikön mahdollisen avaamisajankohdan ja aukiolot voit tarkistaa reittitiedotteesta: https://www.ais.fi/ais/bulletins/

 • VAC-kartta
 • sähköposti efki.ats(at)fintraffic.fi, p. 08‐689 7520

Kemi

Kemin lentoasema ja ATS-yksikkö ovat tällä hetkellä auki hyvin rajallisesti COVID-19 -pandemian aiheuttamien toimenpiteiden vuoksi. Lennätysilmoituksia ei toistaiseksi pystytä käsittelemään ATS-yksikön ollessa suljettuna, eikä ilmailumääräyksen (OPS M1-32) etäisyyteen perustuvien korkeuksien rajoituksista poikkeamiseen voida antaa lupaa ATS-yksikön ollessa suljettuna. ATS-yksikön mahdollisen avaamisajankohdan ja aukiolot voit tarkistaa reittitiedotteesta: https://www.ais.fi/ais/bulletins/

 • VAC-kartta
 • sähköposti efke.ats(at)fintraffic.fi, p. 016‐211 8720

Kittilä

Kittilän lentoasema ja ATS-yksikkö ovat tällä hetkellä auki hyvin rajallisesti COVID-19 -pandemian aiheuttamien toimenpiteiden vuoksi. Lennätysilmoituksia ei toistaiseksi pystytä käsittelemään ATS-yksikön ollessa suljettuna, eikä ilmailumääräyksen (OPS M1-32) etäisyyteen perustuvien korkeuksien rajoituksista poikkeamiseen voida antaa lupaa ATS-yksikön ollessa suljettuna. ATS-yksikön mahdollisen avaamisajankohdan ja aukiolot voit tarkistaa reittitiedotteesta: https://www.ais.fi/ais/bulletins/

 • VAC-kartta
 • sähköposti efkt.ats(at)fintraffic.fi, p. 016‐366 8920

Kokkola-Pietarsaari

Kokkola-Pietarsaaren lentoasema ja ATS-yksikkö ovat tällä hetkellä auki hyvin rajallisesti COVID-19 -pandemian aiheuttamien toimenpiteiden vuoksi. Lennätysilmoituksia ei toistaiseksi pystytä käsittelemään ATS-yksikön ollessa suljettuna, eikä ilmailumääräyksen (OPS M1-32) etäisyyteen perustuvien korkeuksien rajoituksista poikkeamiseen voida antaa lupaa ATS-yksikön ollessa suljettuna. ATS-yksikön mahdollisen avaamisajankohdan ja aukiolot voit tarkistaa reittitiedotteesta: https://www.ais.fi/ais/bulletins/

 • VAC-kartta
 • sähköposti efkk.ats(at)fintraffic.fi, p. 06‐869 6820

Kuopio

 • VAC-kartta
 • sähköposti efku.ats(at)fintraffic.fi, p. 017‐580 7261

Kuusamo

Kuusamon lentoasema ja ATS-yksikkö ovat tällä hetkellä auki hyvin rajallisesti COVID-19 -pandemian aiheuttamien toimenpiteiden vuoksi. Lennätysilmoituksia ei toistaiseksi pystytä käsittelemään ATS-yksikön ollessa suljettuna, eikä ilmailumääräyksen (OPS M1-32) etäisyyteen perustuvien korkeuksien rajoituksista poikkeamiseen voida antaa lupaa ATS-yksikön ollessa suljettuna. ATS-yksikön mahdollisen avaamisajankohdan ja aukiolot voit tarkistaa reittitiedotteesta: https://www.ais.fi/ais/bulletins/

 • VAC-kartta
 • sähköposti efks.ats(at)fintraffic.fi, p. 08‐851 8820

Lappeenranta

Lappeenrannan lentoasema ja ATS-yksikkö ovat tällä hetkellä auki hyvin rajallisesti COVID-19 -pandemian aiheuttamien toimenpiteiden vuoksi. Lennätysilmoituksia ei toistaiseksi pystytä käsittelemään ATS-yksikön ollessa suljettuna, eikä ilmailumääräyksen (OPS M1-32) etäisyyteen perustuvien korkeuksien rajoituksista poikkeamiseen voida antaa lupaa ATS-yksikön ollessa suljettuna. ATS-yksikön mahdollisen avaamisajankohdan ja aukiolot voit tarkistaa reittitiedotteesta: https://www.ais.fi/ais/bulletins/

 • VAC-kartta
 • sähköposti eflp.ats(at)fintraffic.fi, p. 05‐680 6321

Maarianhamina

 • VAC-kartta
 • sähköposti efma.ats(at)fintraffic.fi, p. 018‐63 4420

Oulu

 • VAC-kartta
 • sähköposti efou.ats(at)fintraffic.fi, p. 08‐880 7804

Pori

 • VAC-kartta
 • sähköposti efpo.ats(at)fintraffic.fi, p. 02‐6100 6050

Rovaniemi

 • VAC-kartta
 • sähköposti efro.ats(at)fintraffic.fi, p. 016‐363 6612

Savonlinna

Savonlinnan lentoasema ja ATS-yksikkö ovat tällä hetkellä auki hyvin rajallisesti COVID-19 -pandemian aiheuttamien toimenpiteiden vuoksi. Lennätysilmoituksia ei toistaiseksi pystytä käsittelemään ATS-yksikön ollessa suljettuna, eikä ilmailumääräyksen (OPS M1-32) etäisyyteen perustuvien korkeuksien rajoituksista poikkeamiseen voida antaa lupaa ATS-yksikön ollessa suljettuna. ATS-yksikön mahdollisen avaamisajankohdan ja aukiolot voit tarkistaa reittitiedotteesta: https://www.ais.fi/ais/bulletins/

 • VAC-kartta
 • sähköposti efsa.ats(at)fintraffic.fi, p. 015‐411 8120

Tampere-Pirkkala

 • VAC-kartta
 • sähköposti eftp.ats(at)fintraffic.fi, p. 03‐383 5510

Turku

 • VAC-kartta
 • sähköposti eftu.ats(at)fintraffic.fi, p. 02‐415 4801

Utti

 • VAC-kartta
 • sähköposti efut.ats(at)fintraffic.fi, p. 05‐340 8320

Vaasa

 • VAC-kartta
 • sähköposti efva.ats(at)fintraffic.fi, p. 06‐212 6120

Tulostettava muistilista dronen lennättäjälle

3 Dronen lennättäminen näköyhteyden ulkopuolella (BVLOS)

Toimittaessa näköyhteyden ulkopuolella tai muuten ilmailumääräyksessä OPS M1-32, tai täytäntöönpanoasetuksessa annettujen yleisten ehtojen vastaisesti kauko-ohjatun ilma-aluksen lennättäjät (RPAS-toimijat) eli ammattimaisesti miehittämätöntä ilma-alusta ohjaavat lennättäjät voivat hakea tilapäisen vaara-alueen perustamista Liikenne- ja viestintävirastolta (Traficom) tai Ilmatilan hallintayksiköltä (AMC) ASM-Toimintakäsikirjan kohdan 3.10.2 mukaisesti. Hakuohje AMC:n perustamiin vaara-alueisiin löytyy kohdasta Ilmatilan varaajille.

4 Geofencingin purkaminen

Fintraffic ANS voi lennättäjän pyynnöstä myöntää geofencigin purkutodistuksen lentoasemien läheisyyttä koskevien geofencingien osalta.

Todistus myönnetään vain siksi ajaksi, kun se lennätystehtävän vuoksi on tarpeellista. Vain viranomaisille voidaan myöntää pysyviä purkulupia.

Fintraffic ANS:lla on oikeus palveluehtojensa mukaisesti periä purkutodistuksesta maksu 1.1.2019 alkaen. Hinta on 120€ (+ALV 24%).

Pyyntö lennätysrajoituksen purkamisesta tulee tehdä sähköpostitse kehitys(at)fintraffic.fi. Pyynnön käsittelyaika on 5 arkipäivää.