Hyppää pääsisältöön

Ohjeita dronen lennättäjille

1 Yleistä

Tämän sivuston ohjeet perustuvat mm. seuraaviin lakeihin ja määräyksiin:

 • Ilmailulaki (864/2014)
 • ASM-toimintakäsikirja
 • Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/947

Kaikkien lennokkien ja miehittämättömien ilma-alusten käyttäjien on edellä mainittujen lakien ja määräysten lisäksi hyvä ottaa selvää turvallisuuteen ja yksityisyyden suojaan liittyvästä lainsäädännöstä. Lisätietoja dronen lennättämiseen liittyvistä määräyksistä ja käytännöistä löytyy Traficomin droneinfo-verkkopalvelusta.

2 Lennättäminen näköyhteydessä (VLOS- ja E-VLOS) valvottujen lentoasemien läheisyydessä

Jos lennätät miehittämätöntä ilma-alusta (RPA) tai yli 250 g painavaa lennokkia ulkona näköyhteyteen perustuen (VLOS- tai E-VLOS) lentoasemien läheisyydessä, tulee sinun varmistaa, vaatiiko lennätys luvan lennonvarmistusyksiköstä.

Miehittämättömän ilma-aluksen lennättämisestä lentoaseman lähialueella (CTR), tai lentopaikan lentotiedotusvyöhykkeellä (FIZ) on sovittava erikseen, jos lennätys suuntautuu ko. jollekin lentoaseman rajoittavalle UAS-vyöhykkeelle.

Tarkemmat tiedot rajoittavista UAS-vyöhykkeistä on julkaistu Traficomin droneinfo-verkkopalvelussa.

2.1 Huomioitavia asioita

 • Miehittämättömän ilma-aluksen lennättäjä on aina velvollinen tarkkailemaan ilmatilaa ja väistämään muuta ilmaliikennettä. Lennonvarmistusyksikön antama lennätyslupa ei poista väistämisvelvollisuutta lennättäjältä.
 • Samalla lennätysalueella voi toimia useita lennättäjiä. Lennonvarmistusyksiköllä ei ole velvollisuutta, tai yleensä mahdollisuutta tiedottaa lennättäjiä muista alueella toimivista droneista. Yhteentörmäyksen välttäminen on myös tässä tapauksessa lennättäjien omalla vastuulla.
 • Helsinki-Vantaalla lennätyslupia voidaan liikenteellisistä syistä johtuen myöntää vain erittäin harvoin ja hyvin perustelluista syistä.
 • Lennättäjä / operaattori vastaa itse siitä, että lennätys koordinoidaan lennätysalueen läheisyydessä olevien valvomattomien lentopaikkojen ja helikopterilentopaikkojen pitäjien kanssa. Ko. lentopaikkojen ympärille on myös perustettu rajoittavia UAS-ilmatilavyöhykkeitä. Lennonvarmistusyksiköt eivät koordinoi lennätyksiä em. tahojen kanssa.
 • Lennonvarmistusyksikön antama lennätyslupa ei poista lennättäjältä velvollisuutta noudattaa valtioneuvoston asetuksessa ilmailulta rajoitetuista alueista annettuja määräyksiä. Lennättäjä vastaa tarvittavien lupien hankkimisesta.
 • Lennättäminen itärajaa myötäilevällä ADIZ-rajavyöhykkeellä edellyttää RPAS-lentosuunnitelman tekemistä ennen alueella lennättämistä. Lentosuunnitelma tulee jättää tuntia ennen suunniteltua lennätystä. Ohjeet RPAS-lentosuunnitelman tekemiseen löytyy verkkosivulta https://www.ais.fi/fi/lennonvalmistelu-ja-lentosuunnitelmat/fpl-ohjeet

2.2 Lennätyksestä sopiminen

Sopimiseen tarkoitettu lomake on toimitettava lentoaseman lennonvarmistusyksikköön aina vähintään 2 arkipäivää ennen lennätystä. Helsinki-Vantaalla vastaava aika on 5 arkipäivää. Määräaikaa myöhemmin vastaanotettujen lomakkeiden käsittelyä ei voida taata. Määräajat eivät koske viranomaisten suorittamia kiireellisiä lennätyksiä.

Mikäli et ole saanut lennonvarmistusyksiköstä vastausta lähettämääsi lomakkeeseen, tulee sinun noudattaa täytäntöönpanoasetuksen ja ilmailumääräyksen mukaisia ehtoja. Lennonvarmistusyksiköiden aukiolotiedot löytyvät www.ais.fi-sivuston kautta (AIP:n lentoasemakohtaiset tekstisivut tai NOTAM-tiedotteella bulletinista).

Lennonvarmistusyksikkö voi milloin tahansa hylätä lennon suorittamismahdollisuuden, ehdottaa uutta ajankohtaa tai lisätä ehtoja. Tästä johtuen miehittämättömän ilma-aluksen lennättäjä on velvollinen olemaan puhelinyhteydellä saavutettavissa koko lennätyksen ajan.

Sovi lennätyksestä tällä lomakkeella. Hakemukseen tulee liittää karttakuva, johon on merkitty haluttu lennätysalue mallinnettuna VAC-kartalle. Lisäksi pyydämme laatimaan lennätysilmoituksen toteutuvasta lennätyksestä Flyk-palveluun https://flyk.com/fi.

Huom! Toistaiseksi emme veloita lennätyslupien käsittelystä.

Lentoasemien kartat ja yhteystiedot (osoitteet muuttuneet 25.1.23):

Helsinki-Vantaa

 • VAC-kartta
 • sähköposti efhk.drone(at)fintraffic.fi

Enontekiö

 • VAC-kartta
 • sähköposti ansefetats(at)fintraffic.fi, p. 016‐554 8420

Halli

 • VAC-kartta
 • sähköposti ansefhaats(at)fintraffic.fi, p. 03‐532 0071

Ivalo

 • VAC-kartta
 • sähköposti ansefivats(at)fintraffic.fi, p. 016‐675 8620

Joensuu

 • VAC-kartta
 • sähköposti ansefjoats(at)fintraffic.fi, p. 013‐611 7020

Jyväskylä

 • VAC-kartta
 • sähköposti ansefjyats(at)fintraffic.fi, p. 014‐445 5880

Kajaani

 • VAC-kartta
 • sähköposti ansefkiats(at)fintraffic.fi, p. 08‐689 7520

Kemi

 • VAC-kartta
 • sähköposti ansefkeats(at)fintraffic.fi, p. 016‐211 8720

Kittilä

 • VAC-kartta
 • sähköposti ansefktats(at)fintraffic.fi, p. 016‐366 8920

Kokkola-Pietarsaari

 • VAC-kartta
 • sähköposti ansefkkats(at)fintraffic.fi, p. 06‐869 6820

Kuopio

 • VAC-kartta
 • sähköposti ansefkuats(at)fintraffic.fi, p. 017‐580 7261

Kuusamo

 • VAC-kartta
 • sähköposti ansefksats(at)fintraffic.fi, p. 08‐851 8820

Lappeenranta

 • VAC-kartta
 • sähköposti anseflpats(at)fintraffic.fi, p. 05‐680 6321

Maarianhamina

 • VAC-kartta
 • sähköposti ansefmaats(at)fintraffic.fi, p. 018‐63 4420

Oulu

 • VAC-kartta
 • sähköposti ansefouats(at)fintraffic.fi, p. 08‐880 7804

Pori

 • VAC-kartta
 • sähköposti ansefpoats(at)fintraffic.fi, p. 02‐6100 6050

Rovaniemi

 • VAC-kartta
 • sähköposti ansefroats(at)fintraffic.fi, p. 016‐363 6612

Savonlinna

 • VAC-kartta
 • sähköposti ansefsaats(at)fintraffic.fi, p. 015‐411 8120

Tampere-Pirkkala

 • VAC-kartta
 • sähköposti anseftpats(at)fintraffic.fi, p. 03‐383 5433

Turku

 • VAC-kartta
 • sähköposti anseftuats(at)fintraffic.fi, p. 02‐415 4801

Utti

 • VAC-kartta
 • sähköposti ansefutats(at)fintraffic.fi, p. 05‐340 8320

Vaasa

 • VAC-kartta
 • sähköposti ansefvaats(at)fintraffic.fi, p. 06‐212 6120

Tulostettava muistilista dronen lennättäjälle

3 Dronen lennättäminen näköyhteyden ulkopuolella (BVLOS)

Toimittaessa näköyhteyden ulkopuolella tai täytäntöönpanoasetuksessa annettujen yleisten ehtojen vastaisesti kauko-ohjatun ilma-aluksen lennättäjät (RPAS-toimijat) eli ammattimaisesti miehittämätöntä ilma-alusta ohjaavat lennättäjät voivat hakea tilapäisen vaara-alueen perustamista Liikenne- ja viestintävirastolta (Traficom) tai Ilmatilan hallintayksiköltä (AMC) ASM-Toimintakäsikirjan kohdan 3.10.2 mukaisesti. Hakuohje AMC:n perustamiin vaara-alueisiin löytyy kohdasta Ilmatilan varaajille.

4 Geofencingin purkaminen

Fintraffic ANS voi lennättäjän pyynnöstä myöntää geofencigin purkutodistuksen lentoasemien läheisyyttä koskevien geofencingien osalta.

Todistus myönnetään vain siksi ajaksi, kun se lennätystehtävän vuoksi on tarpeellista. Vain viranomaisille voidaan myöntää pysyviä purkulupia.

Fintraffic ANS:lla on oikeus palveluehtojensa mukaisesti periä purkutodistuksesta maksu 1.1.2019 alkaen. Hinta on 120€ (+ALV 24%).

Pyyntö lennätysrajoituksen purkamisesta tulee tehdä sähköpostitse kehitys(at)fintraffic.fi. Pyynnön käsittelyaika on 5 arkipäivää.

Pyynnöstä tulee ilmetä seuraavat tiedot:

 • Hakijan nimi ja yhteystiedot
 • Dronen tyyppi ja sarjanumero
 • Lentoasema, jonka lähellä lennätys tapahtuu
 • Koordinaatit paikalle, jossa lennätys tapahtuu WGS84-muodossa
 • Pyydetty säde lennätyspaikasta
 • Lennätyksen suunniteltu ajankohta

Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n tietosuojaseloste