Hyppää pääsisältöön

Ilmatilan varaajille

Ilmatilan hallintayksikkö (Airspace Management Cell, AMC) vastaa päivittäisestä ilmatilan käytön suunnittelusta ja koordinoinnista ASM-Toimintakäsikirjan mukaisesti. Tällä sivulla esitetään ohjeita ilmatilan varaajille.

AMC yhteystiedot: Puh. 03 386 9851, sähköposti amc.ops(at)ops-ansfinland.fi. 

1.    Tilapäisen vaara-alueen perustaminen miehittämättömän ilmailun tarpeisiin AMC:n toimesta

Ilmatilan hallintayksikkö (AMC) perustaa Ilmailulain 11§:n mukaisesti enintään kaksi viikkoa kestävät miehittämättömän ilmailun vaara-alueet ASM-Toimintakäsikirjan kohdassa 3.10.2 määritellyin reunaehdoin.
Kaikkia muita alueita koskevat hakemukset tulee osoittaa Traficomille.

Tilapäisen vaara-alueen perustaminen on maksullista.

Hinta 240€ (+ALV 24%). Maksuehto 14 vuorokautta.

Vaara-alueen perustaminen tulee esittää AMC:lle viimeistään toimintaa edeltävänä arkipäivänä klo 12:00 (LMT). 

Tilapäisen vaara-alueen perustamista haetaan tällä lomakkeella. Tutustu ASM-Toimintakäsikirjan kohtaan 3.10.2 ja Puolustusvoimien ohjeeseen ilmakuvaajalle ennen lomakkeen täyttämistä.

Varmista hakemuksen saapuminen AMC:hen puhelimitse 03 386 9851.
Hyväksytystä tilapäisen vaara-alueen perustamisesta tiedotetaan hakijaa sähköpostitse.

Hyväksytty tilapäinen vaara-alue julkaistaan NOTAM-tiedotteella ja esitetään www.ais.fi sivuston Reittitiedotteissa (PIB) sekä NAV WRNG-kartalla.

2.    Ilmailun rajoittaminen viranomaisen toimeksiannosta

Ilmailulain 11§ mukaisesti Ilmatilan hallintayksikön (AMC) on tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla rajoitettava tai kiellettävä ilmailu tietyllä alueella:  

1.    pelastus-, poliisi- tai sotilasviranomaisen, Rajavartiolaitoksen, Tullin, lento- tai meripelastuskeskuksen, Säteilyturvakeskuksen, turvallisuustutkintaviranomaisen taikka ilmailuviranomaisen esityksestä enintään seitsemän vuorokauden ajaksi, jos se on välttämätöntä lentoturvallisuuden, turvallisuustutkinnan, maanpuolustuksen, rajaturvallisuuden, poliisitoiminnan, pelastustehtävien taikka yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi;
2.    omasta aloitteestaan enintään yhden vuorokauden ajaksi, jos tähän on poikkeuksellinen ja erityisen painava lentoturvallisuuteen tai maanpuolustukseen liittyvä syy.  

AMC toteuttaa ilmatilan rajoittamisen ensisijaisesti perustamalla tilapäisen rajoitusalueen (kansainvälisellä merialueella vaara-alueen) tai aktivoimalla soveltuvan pysyvän rajoitus- tai vaara-alueen. Viranomainen voi esittää toimeksiannon alla olevan liitteen mukaisella lomakkeella tai puhelimitse.

3.    Yleisilmailun vaara-alueet

Yleisilmailun vaara-alueiden toimintamenettelyt on kuvattu alla olevassa liitteessä ” Yleisilmailun D-alueet toimintaohje”.