Hyppää pääsisältöön
Mies kyykyssä lennonvarmistuslaitteen alla

Tekninen lennonvarmistus

Fintrafficin lennonvarmistus vastaa lentoasemien lennonvarmistuksessa tarvittavan infrastruktuurin ja järjestelmien suunnittelusta ja ylläpidosta.  Toimintamme täyttää kansainväliset vaatimukset. 

Tekninen lennonvarmistus käsittää ne laitteet, järjestelmät ja työkalut, joita ilmaliikennepalvelussa käytetään. Näitä ovat eri puolilla maata olevat tieto-, radio- ja tutkajärjestelmät sekä laitteet, joita ilma-alukset käyttävät navigoidessaan sekä laskeutuessaan.

Teknisen lennonvarmistuksen tärkein tehtävä on ylläpitää laitteita ja järjestelmiä niin, että toiminta on sekä turvallista että tehokasta ja tapahtuu sovitulla vasteajalla. Turvallisuus varmistetaan osaltaan sillä, että jokaisella järjestelmien tekniseen ylläpitoon oikeutetulla henkilöllä on oltava ATSEP -kelpoisuus (Air Traffic Safety Electronics Personnel). Kelpoisuuden saamisen edellytyksenä on määriteltyjen kurssien hyväksytty suorittaminen. Kelpoisuuden voimassaoloa valvotaan. Laitteiden ja järjestelmien ylläpito hoidetaan ennalta määrätysti ja turvallisuus varmistetaan monin tavoin. Lennonvarmistusjärjestelmiin suunnitelluista muutoksista tehdään turvallisuusarvioinnit, jotka hyväksyy viranomainen, Traficom, ennen kuin ne voidaan toteuttaa. Merkittävimmistä muutoksista Traficom suorittaa myös oman turvallisuusarviointinsa. Vuosittain erilaisia teknisiä muutoksia tehdään noin 200.

Tekniikka kehittyy jatkuvasti ja henkilöstön ammattitaito pidetään ajan tasalla koulutusten avulla. Fintraffic lennonvarmistuksen oman henkilöstön lisäksi käytetään alihankkijoita ja tärkeimpiin järjestelmiin on solmittu laitetoimittajien kanssa niin kutsutun tehdastason ylläpitosopimukset. Lennonvarmistuksessa turvallisuus on aina keskiössä. Siksi käyttöön otettavan tekniikan pitää aina olla käytännössä koeteltua ja luotettavaksi havaittua.

Traficom auditoi vuosittain teknisen lennonvarmistuksen toiminnan ja puuttuu tarvittaessa mahdollisiin epäkohtiin. Fintraffic lennonvarmistus vastaa sopimusperusteisesti siviili-ilmailun lentomittauksista suomalaisilla lentoasemilla ja toimittaa samoja palveluita myös Virossa. Olemme vastanneet Ruotsin viiden lentoaseman (Kalmar, Karlstad, Jönköping, Norrköping, Skellefteå) COM & NAV -ylläpitopalveluista vuoden 2021 alusta lähtien.