Hyppää pääsisältöön

Avia College kouluttaa ilmailualan osaajia

Avia College on Fintraffic lennonvarmistuksen omistama ammatillinen erikoisoppilaitos, jonka tehtävänä on tuottaa ja tarjota kansainväliset standardit ja suositukset täyttäviä lennonvarmistusalan koulutuspalveluita.

Avia Collegen toiminta perustuu ammatillisesta koulutuksesta annettuihin säädöksiin sekä ilmailualan koulutusta koskeviin yhteiseurooppalaisiin määräyksiin.

Avia College perustettiin 1.1.2001 ja se järjestää ainoana oppilaitoksena Suomessa lennonjohtajan ammattiin johtavaa koulutusta. Lisäksi se tarjoaa eri lennonvarmistustoimialojen kertaus-, jatko- ja yksikkökohtaista koulutusta.

Dronelennättäjille! Avia College toimii Traficomin virallisena kumppanina tuottamassa A2 -lisäteoriakokeen suoritusmahdollisuuksia kauko-ohjaajille.

Lue lisää https://www.fintraffic.fi/fi/A2-lisateoriakoe

Lennonjohdon peruskoulutus

Lennonjohdon peruskoulutuksen tavoitteena on kouluttaa lennonvarmistusalan työtehtävät hallitsevia ammattilaisia, joille on tärkeää turvallisuus, vastuullisuus, palvelualttius ja kustannustietoisuus. Tärkeitä ominaisuuksia ovat myös yhteistyökyky sekä taito ratkaista ongelmia.

Lennonjohdon peruskoulutus kestää noin puolitoista vuotta ja se koostuu luokka- ja itseopiskelusta sekä simulaattorikoulutuksesta. Koulutus sisältää lisäksi noin 6 kuukautta työssäoppimista. Koulutuksen suorittaneella on valmiudet toimia lähi- ja lähestymislennonjohtajana ja lisäksi valmistuneilla on jatkokoulutusvalmiudet alan muihin tehtäviin.

Lennonjohdon peruskoulutuksen pääsyvaatimuksena on joko ylioppilastutkinto, lukion oppimäärä tai ammatillinen toisen asteen tutkinto. Lisäksi hakijalla on oltava suomen ja englannin kielen hyvä taito sekä lennonjohtajan kelpoisuusvaatimusten (EU No 2015/340) mukainen hyvä terveydentila.

Peruskoulutuksen ja siihen sisältyvän käytännön harjoittelun hyväksytysti suorittanut voi hakea lennonjohtajan lupakirjaa Liikenteen turvallisuusvirastolta Trafilta. Lupakirjaan merkitään eri lennonjohtotehtäviin oikeuttavat kelpuutukset. Kelpuutus myönnetään kutakin lennonjohtotehtävää ja -yksikköä varten erikseen.

Koulutuksen suorittaneella on perusvalmiudet myös kansainvälisiin lennonjohdon tehtäviin.
Lennonjohdon peruskoulutus toteutetaan yhteiseurooppalaisten määräysten mukaisesti (EUROCONTROL Common Core Content ja EU No 2015/340).

Pääsyvaatimukset, hakeminen ja valintakokeet

Pääsyvaatimukset

  • Ylioppilastutkinto tai lukion oppimäärä tai ammatillinen toisen asteen tutkinto
  • Suomen ja englannin kielen hyvä taito
  • Lennonjohtajan kelpoisuusvaatimusten mukainen terveydentila

Hakeminen ja valinta

Lennonjohtajakoulutus alkaa yleensä kerran vuodessa. Opiskelijavalinta tehdään lennonjohtajan työssä vaadittavia ominaisuuksia mittaavia soveltuvuus- ja kielitestejä sekä henkilökohtaisia haastatteluita sisältävän valintakokeen perusteella. Hakuprosessi kestää n. 8 kuukautta.

Hakemukseen pyydämme liittämään ylioppilastutkintotodistuksen, lukion päättötodistuksen tai toisen asteen tutkinnon päättötodistuksen.

Valintakoe

Hakijat kutsutaan hakemusten perusteella Avia Collegessa suoritettavaan kaksivaiheiseen valintakokeeseen:

  • Valintakokeen ensimmäinen vaihe on ilmailualan opiskelijavalintaan kehitetyistä kykyprofiilitesteistä koostuva soveltuvuuskoe.
  • Valintakokeen toinen vaihe sisältää persoonallisuusprofiilitestin ja hakijan henkilökohtaiset haastattelut.

Valintakokeessa hyväksytyksi tulleet hakijat kutsutaan huumetestit sisältävään ilmailulääkärin tarkastukseen ja heille tehdään turvallisuusselvityslaissa (726/2014) määritelty suppea turvallisuusselvitys.

Hakijamäärästä riippuen opiskelijavalinnassa hyödynnetään verkossa suoritettavaa esitestiä, joka on internetissä suoritettava, annettuun tekstimateriaaliin perustuva monivalintatesti. Mahdollisen esitestin pohjalta suoritetaan valinta varsinaiseen valintakokeeseen. Mikäli esitestiä ei käytetä, kutsutaan kaikki hakijat valintakokeen ensimmäiseen vaiheeseen.

Valintakokeen vaiheet toteutetaan noin kuukauden välein. Mahdollinen esitesti, molemmat valintakoevaiheet ja lääkärintarkastus ovat erikseen karsivia.

Avia Collegen tilat löytyvät Helsinki-Vantaan lentoasemalta, osoitteesta Lentäjäntie 1B (2. krs).

Liitetiedostot