Skip to main content

Fintrafficin meriliikenteenohjaus esittäytyy

Toimiva ja tehokas merilogistiikka on avainasemassa Suomen ulkomaankaupan onnistumisessa ja kilpailukyvyn ylläpitämisessä, sillä yli 90 prosenttia viennistämme ja tuonnistamme kulkee meriteitse. Fintrafficin meriliikenteenohjauksen tehtävänä on valvoa meriliikennekeskuksissaan 24/7/365, että alusliikenne on turvallista, sujuvaa ja häiriötöntä - nyt ja tulevaisuudessa. 

Teemme jatkuvaa kehitystyötä ydinpalveluissa liikenteen ohjauksessa ja hallinnassa. Tämän lisäksi kehitämme uusia palvelumalleja tieto- ja tilannekuvapalveluihin, joista esimerkkinä NEMO ja Port Activity App, missä tiiviillä merellisten toimijoiden yhteistyöllä ja uusilla digitaalisilla ratkaisuilla edistetään merenkulun ja sen logististen ketjujen datanvaihtoa ja tilannekuvan rakentamisesta.

Kestävää meriliikennettä

Suomi on sitoutunut EU:n päästövähennystavoitteisiin sekä Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n tavoitteisiin meriliikenteen päästöjen vähentämiseksi. Fintrafficin meriliikenteenohjauksen ydintehtäviin kuuluu ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja niistä syntyviä ympäristöhaittoja. Vahvan Itämeri-osaamisensa ansiosta Fintrafficin meriliikenteenohjaus edesauttaa mahdollisimman sujuvaa navigointia matalassa ja karikkoisessa meressä sekä varmistaa myös erittäin vaativan talvikauden meriliikenteen turvallisuuden.

Fintrafficin meriliikenteenohjaus osallistuu aktiivisesti muiden merenkulun toimijoiden kanssa kehitys- ja yhteistyöhankkeisiin, jotka liittyvät merialueen valvontaan, meritiedon käyttöön ja seurantaan sekä meriklusterin osaamisen kehittämiseen. Teemme osaltamme töitä sen eteen, että Itämeri säilyttää asemansa yhtenä maailman kilpailukykyisimmistä alueista, jossa liikkuminen on sujuvaa, turvallista ja huomioi hauraan meriympäristön.

Fintrafficin meriliikenteenohjauksessa työskentelee noin 100 merenkulun ammattilaista.