Skip to main content
Sanna Järvenpä

Sanna Järvenpää blir verkställande direktör för Fintraffic Järnvägstrafik

Fintraffics styrelse har utnämnt DI Sanna Järvenpää till verkställande direktör för Fintraffic järnvägstrafikstyrning med tillträde 29.6.2023. Järvenpää efterträder Pia Julin som 14.6.2023 tillträdde som Fintraffics verkställande direktör.

Sanna Järvenpää har redan länge arbetat inom järnvägsbranschen. Innan hon tillträdde denna tjänst var hon direktör med ansvar för tjänsterna och utvecklingen inom Fintraffics järnvägstrafikstyrning sedan början av 2023. Före det var hon operativ direktör samt säkerhetschef för Fintraffics järnvägstrafikstyrning. Järvenpää har varit i bolagets och dess föregångare Finrails tjänst sedan 2013. 

"Sanna har gedigen erfarenhet inom järnvägstrafikstyrning och hela järnvägsbranschen, som för närvarande genomgår stora förändringar som verksamhetsmiljö. På Fintraffic har vi tillsammans skapat en strategi, vars genomförande kräver målmedvetet ledarskap och innovativt visionärt förhållningssätt. Vi vill fungera som vägvisare och skapa en framtid för järnvägarna och hela trafiksystemet i nära samarbete med våra partner samt se till att det betydande Digispår-projektet framskrider. Med hjälp av Digispåret står Finland i framkant i Europa då det gäller att utnyttja digitaliseringen för att förbättra säkerheten och smidigheten i järnvägstrafiken samt öka dess attraktionskraft. Sanna är den rätta personen för att framgångsrikt föra dessa saker framåt, hon bidrar med kontinuitet och starkt kundtänkande, och medarbetarna får i henne en lättillgänglig och energigivande människoledare", berättar Fintraffics verkställande direktör Pia Julin.

"Det har alltid legat mig varmt om hjärtat att bygga ett bättre fungerande samhälle och utveckla järnvägstrafiksektorn. På Fintraffic har jag redan länge i många olika roller fått jobba med dessa frågor. Jag är full av iver över möjligheten att få fortsätta denna resa tillsammans med Fintraffics fantastiska och yrkeskunniga medarbetare samt våra intressentgrupper. Detta nya uppdrag är för mig ett starkt tecken på förtroende. Vi fortsätter att genomföra vår ambitiösa strategi, och som en del av hela Finlands trafiksystem bygger vi allt säkrare, smidigare och miljövänligare järnvägstrafik där digitaliseringen har en väsentlig roll för såväl trafikstyrningen som rese- och logistikkedjorna", säger Sanna Järvenpää.

 

Dela