Skip to main content

Mukaan dataekosysteemiin

Miksi kannattaa tulla mukaan?

Kasvatamme liikennealalla toimivien yritysten markkinaa, ja luomme liikennealalle uusia toimintamalleja. Tehostamme toimintaa jakamalla ja hyödyntämällä tietoa sekä säästämme kustannuksissa kehittämällä yhdessä. Alennamme myös liikenteen aiheuttamia ympäristölle haitallisia päästöjä.

Tutustu sääntökirjaan.

Mitä me voimme tarjota liikenteen ekosysteemin toimijoille?

  • Olemme vahva pitkäjänteinen kumppani, joka ymmärtää, tuottaa ja avaa liikennetietoa.
  • Luomme edellytyksiä ja avaamme uusia mahdollisuuksia liikenteen ekosysteemin toimijoille.
  • Kyvyn investoida ja kehittää toimintaa sekä tuottaa edistyksellisiä asiakastarpeisiin perustuvia palveluita.
  • Aktiivisilla kumppanuuksilla vauhditamme uusien digitaalisten palveluiden ja palvelumarkkinoiden syntyä, madaltaen alalle tulon kynnystä.

Mitä odotamme teiltä?

  • Kyllin voimakasta omaa intressiä liikennetoimialaan
  • Löydämme yhdessä arvokkaita yhteistyön alueita.
  • Kykyä tarjota käyttäjiä, kyvykkyyttä tai dataa yhteistyöhön.
  • Halua tehdä työtä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
  • Kykyä osoittaa tarvittavat resurssit projektiin
  • Saatte itsellenne ja/tai asiakkaillenne hyötyä Fintrafficin kanssa toimimisesta.

Kerro, minkälaista palvelua tai prosessia toivot datasi hyödyntämiseksi? Liikenteen dataekosysteemillä on valmiita datan jakelukanavia ja käyttökohteita omissa palveluissamme (esim. Digitraffic, Liikennetilanne, Palauteväylä, Opas.matka.fi) ja merkittävissä kuluttajapalveluissa (esim. Google Maps/Waze, HERE, Apple).

Kiinnostuitko yhteistyöstä? Ota yhteyttä ekosysteemi- ja teknologiajohtaja Janne Lautanalaan, janne.lautanala(at)fintraffic.fi

Liity mukaan Liikenteen dataekosysteemin työryhmätyöskentelyyn - osallistuminen on veloituksetonta!