Skip to main content

Lennonvarmistuksen kärkihankkeet

1. Lennonvarmistusyhteistyö Viron kanssa (FINEST)

Single European Sky (SES) eli yhteinen eurooppalainen ilmatila on avain turvallisuuden ylläpitämiseen lentoliikenteen kasvaessa. SES1 -lainsäädäntö tuli voimaan vuonna 2002. Parhaillaan komissio valmistelee SES-asetuksen päivittämistä, sillä eurooppalaista yhteistyötä tarvitaan erityisesti vähentämään ilmailun ympäristövaikutuksia, varmistamaan lentoturvallisuus ja tuottamaan kustannustehokasta lennonvarmistuspalvelua kaikkialla Euroopassa.

Fintraffic on tarttunut kasvaviin vaateisiin mm. valmistelemalla jo vuodesta 2016 lähtien rajat ylittävää lennonvarmistuspalvelua ilmatilan käyttäjille yhdessä Estonian Air Navigation Services -yhtiön (EANS) kanssa.

FINEST-mallissa lennonjohto toimisi yhden työnjohdon alla kahdessa eri kaupungissa, Helsingissä ja Tallinnassa. Yhteistyön tavoitteena on lentoturvallisuuden varmistaminen yhteisellä ilmatilannekuvalla, kustannusten säästö sekä polttoaineen kulutuksen ja päästöjen vähentäminen aiempaa tehokkaampien reittien ansiosta.

Tavoitteena on, että Suomi ja Viro yhdistäisivät lennonjohtojensa työtä jo vuonna 2022. Jatkossa suomalainen lennonjohtaja voisi ajoittain valvoa Viron ilmatilaa Vantaalta ja virolainen lennonjohtaja Suomen ilmatilaa Tallinnasta.

Virolle ja Suomelle yhteistyö lennonvarmistuksessa on tärkeää maantieteellisen läheisyyden vuoksi. Vaikka lentojen kokonaismäärä päivässä on täällä pienempi kuin joissakin muissa osissa Eurooppaa, lennot ovat keskittyneet voimakkaasti ruuhka-aikoihin ja aiheuttaneet näin ruuhkapiikkejä.

Jotta liikennettä kahden valtion alueella pystytään hoitamaan sekä Suomesta että Virosta, on lennonjohdon työmenetelmät yhdenmukaistettava. Käytännössä tämä on mahdollista vain yhdistämällä lentosuunnitelmien käsittelyjärjestelmä, ja varmistamalla että molemmissa lennonjohtokeskuksissa on käytettävissä kaikki aluelennonjohdon radiot ja kaikki FINEST-ilmatilassa tarvittavat siviili-ilmailun tutkat.

Tällä teknisellä arkkitehtuurilla lennonjohdon operatiiviset sektorit voidaan suunnitella liikenteen tehokkaaseen ja turvalliseen hoitamiseen liikennevirtojen mukaan Suomen ja Viron alueella. Tämän seurauksena lentoliikenteen päästöt vähenevät ja tehokkuus paranee.

Paluu nykyiseen maakohtaiseen erillismalliin on kuitenkin aina mahdollinen tilanteen näin vaatiessa, esimerkiksi häiriötilanteissa. Maakuntalentoasemien palvelut hoidettaisiin pääosin Helsingistä.

FINEST-projekti on esimerkki rajat ylittävästä yhteistyöstä EU:ssa ja osoittaa, miltä lentoliikenteen tulevaisuus voi näyttää. FINEST-ohjelma on luonnollinen jatko Suomen ja Viron vahvalle kahdenväliselle yhteistyölle. 

Hankkeen onnistumisen takaamiseksi valmistelua tehdään tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Fintraffic käy vuoropuhelua erityisesti liikenne- ja viestintäministeriön sekä puolustusministeriön kanssa varmistaakseen, että Suomen liikenne- ja puolustuspoliittiset näkökohdat on huomioitu hankkeessa.

2. Etälennonjohtopalvelut Suomessa ja ulkomailla (MROT)

3. U-Space (matalailmatila) -palvelujen tarjoaja Suomessa ja KV-markkinoilla

4. Lennonvarmistuspalvelumyynnin lisääminen Suomen ulkopuolella

5. Koulutus- ja konsultointipalveluiden myynnin lisääminen Suomen ulkopuolella