Skip to main content

Lennonvarmistus Suomessa

Aluelennonjohto

Aluelennonjohto hoitaa koko Suomen lentotiedotusaluetta. Suomen lentotiedotusalue on nimeltään Finland FIR (Flight Information Region) eli EFIN. Aluelennonjohto sijaitsee Helsinki-Vantaalla.

Aluelennonjohtopalvelua annetaan yhteensä 13 sektorista, joita hoidetaan liikennetilanteen mukaan 1-5 lennonjohtotyöpisteestä. Aluelennonjohto käsittelee noin 280 000 lentoa vuodessa, joista noin 53 000 on ylilentoja. Keskimäärin lentoja käsitellään vuorokaudessa 740.

Helsinki-Vantaalla sijaitsevassa lennonjohtokeskuksessa toimivat lentoaseman lähellä lentäviä lentoja valvova lähestymislennonjohto sekä koko Suomen ilmatilan lentoliikennettä valvova aluelennonjohto. Suomen lennonjohtokeskus on siirtynyt Finavialta ANS Finlandin omistukseen huhtikuussa 2017. 

Lähestymislennonjohto (APP)

Lähestymislennonjohdon (APP) vastuualue on lähestymisalue (TMA), joka ulottuu noin 50-70km päähän lentoasemasta. Lähestymislennonjohdon tärkein työväline on tutka. Useimmat lennonjohtajat työskentelevät sekä tornissa, että lähestymislennonjohdossa.

Lähilennonjohto (TWR)

Lähilennonjohtoa kutsutaan myös nimellä "Torni" (TWR) ja se hoitaa lentoliikennettä lentoaseman lähialueella (CTR), joka ulottuu noin 15km säteelle lentoasemasta. Tornin hoidettavana on myös lentoasemalla maassa rullaava ja kiitoteitä käyttävä lentoliikenne, sekä näiden lisäksi liikennealueella toimivat ajoneuvot.

Helsingin lennonjohto

Helsingin lennonjohtoon kuuluu sekä lähi- että lähestymislennonjohto.

Helsinki – Vantaan lentoasemalla on vuositasolla noin 170 000 operaatiota. Vuorokaudessa operaatiomäärä on keskimäärin 465.

 Tuntikohtaiset maksimi operaatiomäärät Helsinki–Vantaan lentoasemalla ovat 48 saapuvaa ja 42 lähtevää ilma-alusta tunnissa, kuitenkin niin että kokonaismäärä 80 operaatiota tunnissa ei ylity.