Skip to main content

Merenkulku

Merenkulku ja muut vesiliikenteen liikennepalvelut

Toimijoiden tulee julkaista FINAP-palveluun meri- ja sisävesiliikenteen henkilöliikennepalvelut, kuten lautta- ja yhteysalusliikenteet. Tiedot palveluista voidaan tallentaa joko säännöllisen reitin- ja aikataulunmukaisina tai tilausliikenteenä. Tilausliikenteenä meri- ja vesiliikenteen palvelu tallennetaan silloin, jos yhteys toimii vain erillisellä varauksella, ilmoituksella tai tilauksella. Muutoin liikennepalvelu katsotaan säännölliseksi.

Meriliikenteen tiedot voi tallentaa palveluun luomalla palveluntuottajan (esim. Oy Osakeyhtiö Ab) ja lisäämällä palveluntuottajan alle tarjotut henkilöliikenteen tai henkilö- ja tavaraliikenteen yhteystarjonnan. Toimijan tulee ilmoittaa palvelussa mm. tarkat hinta, varaus- ja maksutietonsa. Lisäksi toimijan tulee ilmoittaa palvelussa käytössä olevat reitti-, aikataulu-, hinta- ja maksurajapintansa, mikäli toimija on ao. rajapinnat julkaissut. Lautta- ja yhteysalusliikenteen vuoroja voi palvelussa kuka tahansa digitoida MeriRAE-palvelulla, jonka avulla vesiliikenteen yhteydet voidaan integroida osaksi multimodaalisia reittioppaita. MeriRAE tuottaa digitointitiedon kansainvälisesti tuetulla GTFS standardilla, jota palvelutoimittaja voi vapaasti käyttää myös muussa liiketoiminnassaan.
Attachment Size
Finap_Merenkulku_2022a_reittiliikenne.pdf 2.3 MB
Attachment Size
Finap_Merenkulku_2022b_tilausliikenne.pdf 1.21 MB