Skip to main content

Reitti- ja aikataulueditori (RAE)

RAE editorin tarkoitus

RAE-työkalu on Fintraffic Oy:n hallinnoima reitti- ja aikataulueditori, jolla voidaan tallentaa joukkoliikennereittejä pysäkkiketjuineen ja pysäkkikohtaisine aikatauluineen GTFS-muotoiseksi aineistoksi.
RAE-työkalussa julkaistut reitit siirtyvät tällä hetkellä julkaisun jälkeen koontikantaan, johon ne tallentuvat GTFS-formaatin mukaisina tiedostoina. Liikenteenharjoittaja tai joukkoliikennettä hankkiva julkinen toimija voi näin muuttaa reitti- ja aikataulutietonsa sähköiseen muotoon. Uusien reittitietojen päivittymisnopeus koontikantaan vaihtelee hieman, mutta tapahtuu viimeistään muutaman päivän sisällä.

RAE-työkalun käytössä on Digiroadin pysäkkiaineisto (lisätietoja www.digiroad.fi). Aineiston puutteista ja virheistä tulee ilmoittaa joko suoraan viranomaiselle tai Digiroad-operaattorille. Operaattorin tavoittaa sähköpostilla pysakit (at) digiroad.fi.

Säännöllisen aikataulun mukaisen liikenteen digitoiminen RAE-työkalulla

Attachment Size
RAE-ohje NAP-käyttäjälle_15122022.pdf 132.09 KB
Attachment Size
RAE-ohje.pdf 4.86 MB
Attachment Size
Muutostietojen ilmoittaminen RAE-työkalulla NAP-palvelua varten.pdf 793.8 KB
Attachment Size
2024-03-12-v2-netex.zip 775.4 KB
Attachment Size
Fintraffic NeTEx.zip 15.1 MB