Skip to main content

Fintraffic Tie lyhyesti

Fintrafficin tieliikenteenohjaus vastaa tieliikenteen hallinnasta Suomen maanteillä vuorokauden kaikkina aikoina, vuoden jokaisena päivänä.

Fintrafficin tieliikenteenohjaus tarjoaa ja kehittää palveluita, jotka osaltaan mahdollistavat turvallisen ja sujuvan liikenteen tieverkolla vuoden jokaisena päivänä. Palveluiden jatkuva kehittäminen ja investoinnit pitävät huolen siitä, että näin on myös tulevaisuudessa.

Fintrafficin tieliikenteenohjauksen tarjoamiin palveluihin kuuluu mm. operatiivinen liikenteenhallinta tieliikennekeskuksissa, tietunneleiden teknisistä järjestelmistä ja maanteiden muuttuvista opasteista huolehtiminen, tiesääjärjestelmät sekä kaikkiin edellä mainittuihin liittyvät tietotekniset- ja tietoliikennetekniset palvelut. Näiden lisäksi Fintrafficin tieliikenteenohjaus tarjoaa avoimena datana kaikkien hyödynnettäväksi suuren määrän tieliikenteeseen liittyvää ajantasaista liikenne- ja olosuhdetietoa.

Fintraffic Tien yli 90 asiantuntijaa tekevät työtä vastuullisesti ja tiiviisti laajan yhteistyökumppaniverkon kanssa, joista keskeisimpiä ovat Liikenne- ja viestintäministeriö, Väylävirasto, Traficom, ELY-keskukset, poliisi, pelastuslaitokset, Hätäkeskuslaitos, Ilmatieteen laitos, urakoitsijat ja julkisen liikenteen toimijat sekä lukuisat yritykset ja palvelun tuottajat.

Fintraffic Tie on osa Fintraffic–konsernia.

Johtoryhmä 

  • Aapo Anderson, toimitusjohtaja
  • Riku Suursalmi, johtaja, liikenteenohjaus- ja hallintapalvelut 
  • Juha-Matti Muikku, turvallisuus-, laatu- ja ympäristöjohtaja
  • Tatu Mikkonen, ICT- ja teknologiajohtaja
  • Saija Kaukonen, talousjohtaja