Skip to main content

Liikenteenharjoittajan tekniset rajapinnat

Dokumenteissa kuvataan nykytilanteeseen (9/2017) sekä tulevaisuuden tavoitetilaan liittyvät toiminnallisuudet toiminnallisella ja teknisellä tasolla sekä viitataan kehitteillä oleviin järjestelmiin. Nämä on eritelty dokumentissa otsikkotasolla.

Liikenteenharjoittajan rajapinnat, arkkitehtuuri v2 (pdf)
Liikenteenharjoittajan rajapinnat, tekninen kuvaus v2 (pdf)

Interfaces for a traffic operator, architecture v2 (pdf)
Interfaces for a traffic operator, technical description v2 (pdf)

Interface documentation (11/2018, zip)

Paketissa olevat viitedokumentit ovat otos tietyltä ajanhetkeltä, ja niiden ajantasaisuus tulee aina varmistaa Finrailista. Reference documents are a sample from certain moment and their validity should always be ensured from Finrail.