Skip to main content

KUPLA

KUPLA (kuljettajan päätelaite)

Fintraffic sähköistää rautatieliikenteessä käytettyjä tiedonvälitysmenettelyitä KUPLA-järjestelmällä. KUPLA tulee sanoista KUljettajan PääteLAite.

Palautetta, kysymyksiä ja kehitysideoita voi lähettää osoitteseen kupla (at) fintraffic.fi.

KUPLA- ja KURPPA-sovellusten tietosuojaseloste (pdf)

KUPLA korvaa paperimuotoisen aikataulun ja mahdollistaa sähköisen tiedonvälityksen yksikön kuljettajan ja liikenteenohjauksen sekä liikenteenhallintajärjestelmien välillä. KUPLA:n käyttäminen on pakollista valtion rataverkolla junaliikenteessä sekä rautatieliikennepaikkojen välisessä vaihtotyössä ja paperiset aikataulut jäävät varajärjestelmiksi

Väylävirasto pyrkii valtion rataverkon haltijana sähköistämään tiedonvaihtoa ja tuomaan sitä kautta tulevaisuudessa uusia palveluita rautatieliikenteen harjoittajille. KUPLA tuo merkittäviä mahdollisuuksia rautatieliikenteen turvallisuuden ja tilannekuvan parantamiseen. KUPLA antaa myös aktiivisesti tilannetietoa mm. liikenteenhallinnan järjestelmiin mm. sijaintitiedon muodossa. KUPLA on jatkoa JETI- ja ETJ-2 hankkeille.

KUPLA:n käyttöön on tehty kaikkien toimijoiden käytössä oleva sovellus jolla voidaan kouluttaa kuljettajat KUPLA-sovelluksen käyttöön. Fintraffic vastaa sovelluksen ylläpidosta.

Käyttäminen

Väylävirasto ohjeistaa käyttöönottomenettelyistä tarkemmin. Lisäksi Fintraffic ja sovelluksen valmistaja Solita Oy tarjoavat apua järjestelmien integroinnissa ja hankinnassa.

Tiedot päätelaitteelta vaadittavista ominaisuuksista löytyvät kohdasta "KUPLA-ohjeet". Rautatieliikenteen harjoittaja vastaa laitteiden hankinta- ja asennuskustannuksista sekä laitteessa tarvittavasta jatkuvasta datayhteydestä kustannuksineen kokonaisuudessaan. Laitteessa voidaan käyttää yleisen GSM-verkon datayhteyksiä.

Sovelluksen alkuperäinen tilaaja Liikennevirasto on testannut sovellusta useilla eri laitteilla. Parhaaksi laitteeksi on osoittautunut Panasonic FZ-G1 tablettilaite 4G/GPS-modulilla. Tämä laitemalli on valikoitunut myös VR-Yhtymän käyttöön ja sitä kautta sitä on eniten testattu. Myös muiden laitteiden käyttö on sallittu, kunhan tekniset vaatimukset täyttyvät.