Skip to main content

Tavoitteita hallituskaudelle 2023-2027

Fintrafficin näkökantoja hallituskauden 2023-2027 tavoitteiksi liikenteessä ja logistiikassa

Liikenteen digitalisaatio ekologisemman, tehokkaamman ja yhdenvertaisemman Suomen rakentajana 

Toimivat liikenne- ja logistiikkayhteydet ovat Suomelle elinehto. Liikenteenohjausyhtiö Fintrafficin tehtävänä on pitää Suomen pyörät pyörimässä 24 tuntia vuorokaudessa maalla, merellä ja ilmassa turvallisesti ja tehokkaasti sekä tuottaa reaaliaikaista tilannekuvaa liikennejärjestelmästä kansalaisten, yritysten ja viranomaisten tarpeeseen. Lisäksi yhtiön erityistehtävänä on avustaa puolustus- ja turvallisuusviranomaisia sekä normaaleissa että poikkeusoloissa. 

Näkökulmat hallitusohjelmaan
Fintrafficin hallitusohjelmatavoitteet
Taustaa hallitusohjelmatavoitteisiin