Skip to main content

Älykkään tieliikenteen vauhdittaja

Fintrafficin tieliikenteenohjaus toimii älykkään tieliikenteen keskiössä.  Tavoitteenamme on tuottaa maailman parasta tieliikenteenohjausta ja älykkäitä palveluja liikenteelle - tiiviissä yhteistyössä kumppaneidemme kanssa.

Fintrafficin tieliikenteenohjaus kehittää toimintaansa tavoitteenaan keskeinen tieliikenteen ohjaajan rooli sekä kaupungeissa että niiden ulkopuolella. Yhtiö kokoaa ja rikastaa dataa sekä kehittää palveluja asiakkaiden tarpeisiin. Samalla ympäristöseikoille ja liikenteen päästöjen vähentämiselle annetaan aiempaa suurempi rooli.

Fintrafficin tieliikenteenohjauksessa strategian keskiössä ovat:

  • Liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden lisääminen, jonka puitteissa kehitetään erityisesti tieliikenne- ja olosuhdetietopalveluja.
  • Kumppanuuksien solmiminen ja uusien palvelujen kehittäminen, millä tähdätään varsinkin sujuvien matkaketjujen aikaansaamiseen.
  • Tehokas liikenteenohjaus, jotta voidaan edetä kohti automatisointia ja työskennellä tehokkaasti ja hyvällä laatutasolla muiden toimijoiden kanssa. 
  • Hyvä johtaminen, jolla tuetaan uudistumiskykyä ja yhdessä tekemistä, jota uudet toisiinsa tiiviisti kytkeytyvät toimintatavat edellyttävät. 
  • Toiminnan vaikuttavuuden tekeminen näkyväksi, jotta muut alan toimijat löytävät parhaat mahdolliset ratkaisut matka- ja kuljetusketjujen tehostamiseen, liikenneturvallisuuden parantamiseen ja ympäristön kannalta parhaiden ratkaisujen aikaansaamiseen.

Digitalisaatiolla uusia mahdollisuuksia

Digitalisaatio tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia kehittää liikenteen infran ja ajoneuvojen sekä liikkujien välistä tiedonsiirtoa. Perinteistä liikenteen hallinnan infrastruktuuria, kuten liikennevaloja, liikenteenlaskentasilmukoita, muuttuvia nopeusrajoituksia, kameroita ja tiesääasemia tullaan täydentämään kustannustehokkailla nykyaikaisilla menetelmillä ja teknologioilla. Uusi monipuolinen tieto täydentää ja rikastaa olemassa olevaa tilannekuvaa. Hyödyntämällä potentiaalisia liikennetiedon lähteitä ja tehostamalla tiedonkäsittelyprosesseja automaation ja tekoälyn keinoin saadaan luotua kattava ja ajantasainen liikenneverkon tilannekuva. 

Tulevaisuuden liikenteen edellyttämät ratkaisut ja palvelut limittyvät toisiinsa ekosysteemissä, jonka rakentumista tuemme. Roolinamme on kerätä dataa ja jalostaa sitä tietovirroiksi sekä jakaa tietoa muiden tarvitsijoiden ja palvelujen kehittäjien käyttöön. Keskitymme myös liikenteen tilannekuvaa parantavaan analytiikkaan sekä liikennetilanteiden ennakointiin ja proaktiiviseen liikenteen ohjaukseen. Uudet työkalut ja data antavat mahdollisuuden myös tehdä liikennettä ohjaavia päätöksiä ympäristöseikkojen perusteella. 

Fiksut toimintatavat digitalisaation kumppaniksi

Fintrafficin tieliikenteenohjauksessa tehdään jatkuvaa kehitystyötä, jolla varmistetaan tarvittava liiketoimintaosaaminen liikennevision toteuttamiseksi. Tämä tarkoittaa muun muassa yhteistyön tiivistämistä kumppanuuksien kautta. Vain eri toimijoiden yhteistyöllä on mahdollista rakentaa matkaketjuja ja parantaa liikkumisen sujuvuutta. 

Kehitystyön ytimessä on lisäksi vahvan ja jatkuvaa kehittymistä tukevan yrityskulttuurin rakentaminen. Tekoäly, analytiikka ja automaatio edellyttävät uusia taitoja ja osaamisen vahvistamista. Asiantuntijaorganisaatiossa henkilöstön työhyvinvointi ja vahva motivaatio puolestaan edellyttävät hyvää johtamista.

Uusien palveluiden kehittäminen on tärkeää, mutta vähintään yhtä tärkeää on kehittää vanhoja palveluita, jotka ovat kaiken perusta. Siksi liikenteenohjaksen ja kunnossapidon laadun kehittäminen ja turvallisuuden parantaminen ovat jatkuvasti toimintamme keskiössä.