Skip to main content

Rautatieliikenteenohjaus

Rautatieliikenteenohjauksesta vastaavat liikenneohjaajat. Rautatieliikenteen ohjaamisen lisäksi liikenneohjaajien tehtäviin kuuluvat kulkuteiden turvaaminen, vaihto-  sekä ratatöiden luvananto sekä turvaaminen. Liikenneohjaajat vastaavat myös liikenteen häiriö- sekä poikkeustilanteiden hoitamisesta yhdessä eri sidosryhmien, kuten pelastuslaitoksen sekä alan muiden toimijoiden kanssa. 

Liikenteenohjaus on keskitetty ohjauspalvelukeskuksiin, jotka sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Oulussa ja Kouvolassa. Näiden suurempien ohjauspalvelukeskuksien lisäksi liikennettä ohjataan myös erillispisteistä, joita on useammalla paikkakunnalla.

Fintrafficin rautatieliikenteenohjauksen tehtäväkokonaisuudet:

 • Rautatieliikenteen ohjaaminen ja turvaaminen valtion rataverkolla
 • Ratatöiden turvaaminen ja luvananto
 • Rataverkon ja raideliikenteen poikkeustilanteiden hallinta turvallisuus säilyttäen ja haitat minimoiden

Rataliikennekeskus on osa Fintraffic Raide Oy:n liikenteenohjausta.

Rataliikennekeskuksen tehtävät:

 • valvoo valtakunnallisesti rautatieliikennettä vuoden jokaisena päivänä 24/7
 • ylläpitää rautatieliikenteen tilannekuvaa
 • jakaa kiireellistä ratakapasiteettia virka-ajan ulkopuolella muuttuneeseen kuljetustarpeeseen
 • ratkaisee rataverkon häiriötilanteita yhdessä alueellisen liikenteenohjauksen kanssa ja informoi häiriöistä eri sidosryhmiä
 • hoitaa häiriötilanteiden mediatiedottamista yhteistyössä viestinnän kanssa
 • toimii liikenteenohjauksen rajapintana liikenteen harjoittajiin ja eri viranomaisiin
 • vastaa onnettomuus- ja uhkatilanteiden ilmoittamisesta tutkiville viranomaisille kuten Otkes ja Traficom
 • huolehtii viranomaisten antaman tutkintaan liittyvän ohjeistuksen välittämisestä tapahtumapaikalle
 • pyydettäessä hankkii viranomaisille tutkintaa tukevaa tietoa