Skip to main content

Usein kysyttyä Liikennetilanne-palvelusta

Kehitämme jatkuvasti Liikennetilanne-palvelua. Käyttäjiltä saatu palaute otetaan huomioon kehittämisessä ja palvelu päivitetään aina välittömästi, kun kehittämistyö on saatu valmiiksi. Pyrimme ratkaisemaan tekniset ongelmat mahdollisimman nopeasti.

Liikennetilanne-palvelu toimii parhaiten yleisimpien selainten uusimilla versioilla. Erityisesti Internet Explorer -käyttäjien on hyvä huomata, että selaimen on oltava IE9 tai uudempi. Palvelu ei vaadi lisäosia, mutta javascript-tuen on oltava päällä. Häiriötilanteessa voit ladata verkkosivun uudelleen tai kokeilla sivuston toimivuutta toisella selaimella.

Usein kysyttyä

Kamera ei avaudu/näy palvelussa, mistä se johtuu?

Yksittäisen kelikameran kuvat voivat tilapäisesti puuttua aseman rikkoutumisen, tietoliikennehäiriön tai huoltotöiden vuoksi. Kesällä kameravalikoimaa supistetaan. Käynnissä oleva kamera vioittuu herkästi ukkosella, minkä vuoksi osa kameroista suljetaan kesän ajaksi. Myös kokonaan käytöstä poistettu, mahdollisesti uudella korvattu, kamera saattaa näkyä palvelun kartalla pitkänkin aikaa ennen kuin tieto kameraverkon muutoksista saadaan palvelun käyttöön.

Minkä takia karttapohjassa on vanhoja tietoja ja uusia tieosuuksia puuttuu?

Karttapohjat ovat kolmannen osapuolen tuottamia ja päivittämiä valmiskarttapohjia, joilla on käyttäjiä ympäri maailman. Fintraffic ei pysty vaikuttamaan suoraan taustakarttojen sisältöön tai päivittymiseen. Karttapohjan vanhentuneista ja virheellisistä tiedoista on ilmoitettu karttojen toimittajalle.

Miten teen yksittäisestä kamerasta kirjanmerkin omaan selaimeeni?

Kameran omalla sivulla, jonne pääset popupin alareunasta "Siirry kameran sivulle" -linkistä, on oikeassa alakulmassa "Linkki tähän näkymään" -linkki, jota painamalla ruudulle ilmestyy kyseisen sivun linkki. Kopioi linkki ja tallenna se omiin kirjanmerkkeihin. Mikäli avatessa sivun kirjanmerkistä, kuva ei lataudu, kannattaa sivu päivittää, jolloin kuva useimmiten tulee näkyviin.

Menin aikaisemmin käyttämälleni kamerasivuille ja selain heitti minut automaattisesti uudelle sivulle, mutta ei avannut kameraa vaan pelkästään karttakuvan keskeltä Suomea. Miksi?

Vanha tieliikenteen tiedotuspalvelu on suljettu toukokuussa 2015 ja vanhasta osoitteesta on tehty uudelleen ohjauksia, jotka vievät vanhat osoitteet automaattisesti uuteen palveluun. Vanhat kamerasivut on pyritty linkittämään niin, että uusi sivu avaisi vastaavan kamerakuvan. Aina linkitys ei kuitenkaan toimi. Kannattaa tutustua uuteen palveluun ja etsiä sieltä kartalta haluamansa kamerakuva ja tehdä siitä uusi kirjanmerkki (ks. kysymys "Miten teen yksittäisestä kamerasta kirjanmerkin omaan selaimeeni?")

Miksi sujuvuustieto näyttää punaista keskellä yötä, voiko todella olla ruuhkaa vaikka autoja ei liiku missään?

Sujuvuusluokka määritellään vertailemalla 5 minuutin aikana pisteen ohi kulkeneiden autojen nopeuden mediaania laskennallisesti määriteltyyn sujuvan liikenteen nopeuteen. Sujuvuusluokka voi näin ollen perustua vain yhden auton nopeuteen, jolloin luokka ei kuvaa todellista tilannetta vaan vain yhden auton liikkeitä.

Palvelussa oli aikaisemmin nähtävissä myös tiejaksokohtainen ruuhkatilanne. Näitä tietoja ei toistaiseksi ole saatavilla, koska sujuvuustiedon keruumenetelmää ollaan parhaillaan uusimassa.

Miksi kunnossapitoajoneuvo näyttää kulkeneen sellaisella tiellä, josta tiedän, että se ei ole oikeasti kulkenut (esim. kaupungin katuverkon kautta)?

Liikennetilanne-palvelussa esitettävät tiedot kunnossapitoajoneuvojen liikkeistä perustuvat ajoneuvojen lähettämiin GPS-sijainteihin. Sijaintien lähetystaajuus vaihtelee jolloin, reitti kartalla ei aina seuraa täsmällisesti tieverkkoa.

Miten rautatieasemien myöhästymistilanteesta kertovat värit määräytyvät?

Palvelussa myöhästymisten luokittelussa käytetään minuuttirajoja, joita käytetään rautatieliikenteen täsmällisyyden tilastoinnissa. Lähiliikenteen junan katsotaan olevan vähän myöhässä, jos myöhästyminen on aikatauluun verrattuna 3-10 minuuttia, ja paljon myöhässä, jos myöhästyminen on 11 minuuttia tai enemmän. Kaukojuna on vastaavasti vähän myöhässä myöhästymisen ollessa 6-15 minuuttia ja paljon myöhässä myöhästymisen ollessa 16 minuuttia tai enemmän.

Palvelussa rautatieaseman karttamerkkinä on keltainen myöhästymisistä kertova merkki, jos yksikin aseman ajankohtaisista junista on vähän myöhässä, mutta paljon myöhässä kulkevia junia ei ole. Punaista vakavasta myöhästymisestä kertovaa merkkiä käytetään, jos aseman junista yksikin on paljon myöhässä. Perutut junat eivät toistaiseksi valitettavasti vaikuta asemakohtaisen myöhästymistilanteen määräytymiseen (ks. myös "Miksi perutut junat eivät näy palvelussa ollenkaan?")

Miksi perutut junat eivät näy palvelussa ollenkaan?

Palvelussa ei tällä hetkellä voida näyttää peruttujen junien tietoja, koska järjestelmä, josta palvelu tietonsa saa, ei niitä tarjoa. Jos juna perutaan, se siis katoaa palvelusta kokonaan. Kokonaan ja osittain peruttujen junien esittämiseen palvelussa ollaan tuomassa myöhemmin parannuksia.

Miksi laiva näkyy satamassa olevien listalla vaikka se on jo lähtenyt sieltä tai ei ole vielä saapunut?

Laivalistat perustuvat varustamojen, satamaien ja/tai viranomaisten Portnet-tietojärjestelmään tekemiin ilmoituksiin. Joissain satamamissa tieto Portnetiin saadaan suoraan sataman omasta tietojärjestelmästä, mutta monesti aluksen edustajan on syötettävä tieto aluksen lähdöstä käsin Portnet-järjestelmään. Joskus ilmoituksen tekeminen voi siksi viivästyä.

Palvelu olettaa laivan saapuneen satamaan, kun arvioidusta saapumisajasta on kulunut puoli tuntia vaikka toteutunutta saapumisaikaa ei olisikaan vielä ilmoitettu. Lähtevän aluksen palvelu olettaa lähteneen, kun arvioitu lähtöaika on ylitetty kolmella tunnilla. Alus, jonka lähdöstä saadaan tieto ajallaan, poistuu listalta noin puoli tuntia toteutuneen lähtöajan jälkeen.

Kuinka pitkälle tulevaisuuteen saapuvia aluksia listataan?

Palvelussa näytetään seuraavan kahden vuorokauden aikana saapuvat alukset, mutta korkeintaan 10 ensimmäistä.

Miten saan suoran linkin meneillään olevien häiriöiden listaan?

Mikäli et halua katsoa häiriötietoa kartalta, voit avata häiriölistauksen Näytä-valikosta Listanäkymät > Tieliikenteen häiriöt. Saat suoran linkin listaan listanäkymän osoiteriviltä. Katso miten teet linkin kirjanmerkiksi kysymyksestä 4.

Haluaisin käyttää kamerakuvia jossain omassa palvelussani, mistä saan kuvat käyttööni?

Mikäli haluat hyödyntää Liikenneviraston keräämiä kuvia omassa palvelussasi, voit hyödyntää Digitraffic-palvelua, joka on avoinna kaikille. Palvelun löydät osoitteesta www.digitraffic.fi. Palvelusta on saatavilla rajapintojen kautta myös kaikki muut tiedot, joita Liikennetilanne-palvelussa esitetään.

Voinko upottaa Liikennetilanne-palvelun osaksi omaa sivustoani?

Kyllä, Liikennetilanne-palvelun voi upottaa IFrame-elementtinä osaksi jotain muuta sivustoa. Kts. ohje.

Huomasin, että Liikennetilanne-palvelusta saa ongittua esille REST-tyyppisen rajapinnan, josta on mahdollista lukea tietoja? Onko tämä tarkoituksellista vai rajapinta auki vahingossa? Jos tarkoituksellista, niin saako tietoja hyödyntää?

Liikennetilanteen käyttämät rajapinnat ovat tietoisesti auki. Rajapintoja saa halutessaan kokeilla, käyttää ja jopa integroida muihin sovelluksiin. Toistaiseksi rajapintoihin ei kuitenkaan tarjota dokumentaatiota ja niiden rakenne, tietosisältö, saatavuus ja osoite voivat muuttua ennalta ilmoittamatta Liikennetilanne-palvelun kehityksen myötä. Liikennetilanne-palvelun rajapinnoista saatavaa tietoa vastaava tie-, meri- ja rautatieliikenteen data on saatavissa myös Fintrafficin avoimen datan palvelusta osoitteesta www.digitraffic.fi.

Liikennetilanne-palvelun rajapinnoista saatavan tiedon käyttölupa on Creative Commons Nimeä 4.0 (CC BY 4.0). Ohjeet hyödyntämiseen löydät Käyttöehdot-sivulta.