Skip to main content

Datatalous luo satojen miljoonien eurojen arvon liikenteessä Suomessa

Ekosysteemissä vaikuttavuus syntyy laajoissa toimijoiden verkostoissa monimuotoisessa ja monimutkaisessa vuorovaikutuksessa. Vaikuttavuus ja sen todentaminen on keskeinen asia liikenteen datatalouden edistämisessä ja Fintrafficin koordinoiman dataekosysteemin rakentamisessa.  

Kevään ja kesän aikana Fintrafficissa tutkittiin FLOU:n (https://www.flou.io) kanssa liikenteen dataekosysteemin vaikuttavuutta. Tutkimuksessa pyrittiin löytämään vastauksia, miten liikenteen ekosysteemin digitalisaatioastetta voidaan edistää ja mitata. 

Tutkimus rajattiin liikenteen dataekosysteemin data- & infra- (tekninen infra, tietomallistandardit, API jne.) ja yhteistyön osa-alueisiin. Laskelmien mukaan viime vuonna liikenteen datatalouden arvo oli peräti 400 miljoonaa euroa, ja tästä Fintrafficin osuus Suomen oli noin 40 miljoonaa euroa. (ks. kuva alla).  

Tällä hetkellä maailmanlaajuisesti dataekosysteemistä ja erityisesti liikenteen dataekosysteemeistä on rajallinen määrä tietoa saatavilla. Myös datan vaikuttavuuden arvioiminen on suuri haaste kaikilla toimialoilla, koska vaikuttavuus syntyy pitkän aikavälin jälkeen ja pitkän arvoketjun loppupäässä.  Dataekosysteemi synnyttää suoria (liiketoimintavaikuttavuus) ja epäsuoria (yhteiskunnallinen vaikuttavuus) vaikuttavuuksia. Samoin Fintrafficin datan osalta vaikuttavuutta syntyy esimerkiksi aikatiedon kautta säästyneenä aikana, euroina ja pienentyneinä päästöinä . Toisaalta datan päälle on muodostunut uudenlaisia palveluja, jotka ovat kasvattaneet yrityksiä ja lisänneet ihmisten hyvinvointia (yhteiskunnallinen vaikuttavuus). 

Dataekosysteemissä vaikuttavuusketjut ovat usein pitkiä. Fintrafficin vaikuttavuuden arvioinnissa haasteena oli, että Digitraffic- ja Digitransit- alustojen kautta jaetun datan kaikista käyttötapauksista tai käyttömääristä ei ole ollut tietoja saatavilla.   

Fintrafficin liikenteen dataekosysteemin vaikuttavuutta voidaan jatkossa mitata seuraavilla mittareilla:  

  • Vuosittaiset yrityskyselyt tai haastattelut datasta ja tietojen käytöstä. Esimerkiksi tietoa käyttävien yritysten lukumäärä, koko, yritysten tuottavuus, tuotteet ja palvelut sekä datan vaikutukset. Yrityksien liikenteen dataan pohjautuvien investointien suuruus.  

  • Fintrafficin palvelujen käyttäjämäärä ja ekstrapoloidaan kokonaismarkkinoita markkinaosuuden perusteella.  

  • Datan käytön volyymin ja käyttötapausten seuranta.  

  • Käyttäjäpalautteet.  

  • Ulkoisten datalähteiden lukumäärä Digitraffic-alustalla.  

  • Dataprojektien seuranta/mittaaminen jne. 

Fintraffic saavutti aktiivisella roolilla liikenteen dataekosysteemin edistämisellä, raaka ja jalostetun datan jakamisella sekä tiedon palvelun tuottamisella vuonna 2022 Suomen liikennedatataloudesta 10-40M EUR liiketoimintavaikuttavuuden ja 4-26M EUR yhteiskunnallisen vaikuttavuuden.  

Attachment Size
Impact Potential of the Traffic Data Ecosystem - Report _FintrafficIntra.pdf 845.36 KB