Skip to main content

Ilmatilanhallinta

Ilmatilan käyttö ja sitä koskeva päätöksenteko kuuluvat valtion itsemääräämisoikeuteen. Suomen ilmatilan hallinnan politiikasta vastaa valtioneuvoston asettama kansallinen ilmatilan hallinnan neuvottelukunta.

Liikenne- ja viestintäministeriön ja puolustusministeriön 10.12.2010 allekirjoittaman ilmatilan hallinnan puitesopimuksen mukaan Traficom ja sotilasilmailun viranomaisyksikkö sopivat tarkemmin ilmatilan joustavan käytön periaatteiden toteuttamisesta ilmatilan hallintaa koskevassa toimintakäsikirjassa (ASM-toimintakäsikirja).

ASM-toimintakäsikirjassa kuvatuilla käytännöillä pyritään varmistamaan ilmatilan turvallinen, tehokas ja joustava käyttö sekä takaamaan toiminnan läpinäkyvyys sovittamalla yhteen eri osapuolten ilmatilan käyttötarpeet.

Aluelennonjohdon yhteydessä toimiva Ilmatilanhallintayksikkömme (AMC) vastaa komission asetuksen N:o 2150/2005 ja ilmailulain mukaisesti päivittäisestä ilmatilan käytön suunnittelusta ja koordinoinnista. AMC on yhdistetty siviili- ja sotilaselin.