Skip to main content

Turvallisuusradio

Kansainvälisten sopimusten mukaan jokaisella rantavaltiolla tulee olla rannikkoradioasema, joka vastaa merenkulun turvallisuusradioliikenteestä. Suomen kansallinen rannikkoradioasema on Turku Radio ja se toimii Länsi-Suomen meriliikennekeskuksessa.

Turku Radio vastaa Suomen rannikon turvallisuusradioliikenteestä, joka käsittää merenkulkuvaroitukset sekä sää- ja jäätiedotukset merenkulkijoille. Talvikaudella Turku Radio myös välittää jäänmurtajien alus- ja reittitietoja.

Turku Radio toimii tarvittaessa Rajavartiolaitoksen tukena varmentaen hätäradioliikenteen hoitoa Suomen merialueilla. Turku Radio myös toimii merenkulun turvalaitteiden vikailmoitusten vastaanottopisteenä, puh. 0800 - 181 818.

Vesiväylien turvalaiteviat löydät täältä.

Radioaseman tiedot         

VHF                                   Kanava 16
VHF-DSC                         Kanava 70
MMSI                                002300230
Answerback                   Turku Radio
Tunnuskirjaimet            OFK
Sijainti                              60°26,375’N 022°13,600’E

Yhteystiedot

Puhelin: +358 20 448 6400
Sähköposti: turku.radio@fintraffic.fi

Turku Radion lähetysajat

UTC BROADCAST

0233 NAVIGATIONAL WARNINGS

0633 WEATHER FORECAST, NAVIGATIONAL WARNINGS

0803 POSITIONS OF ICEBREAKERS

1033 NAVIGATIONAL WARNINGS, ICE REPORT

1433 NAVIGATIONAL WARNINGS

1833 WEATHER FORECAST, NAVIGATIONAL WARNINGS, ICE REPORT

2233 NAVIGATIONAL WARNINGS 

WEATHER MESSAGES

0633, 1833
Including wave height information in the Northern Baltic and Sea of Bothnia 0233, 0633, 1033, 1433,1833, 2233

Navigational warnings
0233, 0633, 1033,1433, 1833, 2233 in English. On request in Finnish and/or Swedish.

Ice Reports
1033, 1833 In English. Including positions of icebreakers
0803 icebreaker positions only

Turku Radion työskentelykanavat radiopuhelinliikenteessä. Katso kartta.

Katso uusin kanavamuutos 20.11.2023.

Saimaan alueen hätäliikenne

Saimaa VTS vastaa Saimaan hätä- ja turvallisuusradioliikenteestä Saimaa VTS:n liikennekauden aikana. Saimaa VTS vastaanottaa valvonta-alueensa turvalaiteviat ja lukee merivaroitukset. Saimaa VTS vastaa VHF:llä tapahtuvasta hätäradioliikenteestä sekä ilmoittaa hädästä eteenpäin pelastusviranomaisille.