Hyppää pääsisältöön

Aikatiedot yhdistävä satamasovellus kehittyy kohti kansainvälistä yhteistyötä

Julkaistu 10.8.2021

Tiesitkö, että laivan ympärillä alkaa kova kuhina, kun se saapuu satamaan? Kuljetuksia puretaan ja lastataan, mahdollisia huoltotoimia tehdään sekä laivan perustarpeista, kuten jätehuollosta, polttoaineesta ja muonituksesta huolehditaan. Matkustajaliikenteen aluksissa laivasta koordinoidaan ulos muiden toimien lisäksi niin ihmiset kuin autotkin. Mutta mitä satamassa tapahtuu, jos laiva myöhästyy sovitusta aikataulusta?

Jos laiva saapuu viisi tuntia myöhässä eri paikkaan kuin on sovittu, kertautuvat haasteet eri toimijoiden välillä. Aiemmin aikataulutietoja ei ole ollut saatavilla reaaliajassa samasta paikasta, vaan tietoa on toimitettu puhelimitse, viestein ja usean eri järjestelmän kautta eri toimijoille. Ratkaisuksi on kehitetty Port Activity -satamasovellus, jonka tavoitteena on parantaa tiedonkulkua satamissa toimivien eri sidosryhmien välillä, mahdollistaen mahdollisimman tehokkaat ja taloudelliset satamakäynnit.

- Satamasovelluksen pilottiversio kehitettiin yhteistyössä Rauman ja Gävlen satamien kanssa. Huomasimme kuitenkin nopeasti, että tällaiselle palvelulle on kova kysyntä, sillä sovellus lähti leviämään markkinalähtöisesti myös muihin satamiin, kertoo Fintrafficin meriliikenteenohjauksen hankepäällikkö Olli Soininen.

Sovelluksen ympärillä kansainvälisen yhteistyön ainekset

Tällä hetkellä Port Activityn käytöstä on sovittu yli 10 suomalaisen sataman kanssa, ja se on käytössä myös Ruotsissa. Itämeri on yksi maailman vilkkaimmista laivakuljetusten alueista, jossa liikkuu 2500 laivaa ympäri vuorokauden. Sen satamien kautta kulkee vuosittain 17% koko maailman merikuljetuksista. Tulevaisuudessa satamasovelluksen käyttöön halutaankin valjastaa mukaan muut Itämeren ympäröivät maat sekä siirtyä sen jälkeen globaaleille vesille.

- Sovelluksen avulla voidaan tehdä merkittäviä säästöjä niin päästöjen kuin eurojenkin osalta jakamalla aikatietoja ja tehostamalla sitä kautta satamien toimintaa. Tässä on ehdottomasti kansainvälisen yhteistyön ainekset, kehuu Soininen.

Satamasovellus syntyi osana EU-rahoitteista STM EfficientFlow -hanketta, jonka tavoitteena oli luoda uusia työkaluja, joilla meriliikennettä voidaan sujuvoittaa, turvallisuutta parantaa sekä päästöjä vähentää modernia dataa ja tiedonjako hyödyntämällä. Hankkeen päätösseminaaria vietettiin kesäkuun alussa, ja Port Activity jatkaa nyt omaa matkaansa tehokkaampien satamakäyntien edistäjänä.

Satamatoimijoiden aikataulutiedot samaan paikkaan

Aikatietojen reaaliaikainen jakaminen tehostaa koko logistiikkaketjun toimintaa. Sovellus kokoaa sataman eri sidosryhmien aikataulutiedot reaaliaikaisesti samaan paikkaan eri järjestelmistä sekä informoi käyttäjiään mahdollisista aikataulumuutoksista. Näin kaikki tietävät tarkasti missä mennään, ja voivat suunnitella omat aikataulunsa tehokkaasti sen mukaan.

- Jos kuljetusyritys saa sovelluksesta tiedon, ettei laiva ehdi enää saman päivän puolella satamaan, ei kuljettajan tarvitse jäädä satama-alueelle odottelemaan ja nukkumaan, vaan hän voi saapua paikalle vasta sitten, kun laiva on todellisuudessa tulossa, avaa Soininen.

Sovellus toimii molempiin suuntiin eli laivan lisäksi myös muut käyttäjät voivat ilmoittaa aikataulutietonsa reaaliajassa toisten nähtäville. Jos esimerkiksi jätehuollon ajoneuvo on hajonnut matkalla satamaan ja uusi tulee hieman alkuperäistä aikataulua myöhemmin, osataan tähän varautua.

Sovelluksen voi räätälöidä kunkin sataman tarpeisiin sopivaksi

Port Activity on rakennettu open source -pohjaisesti, minkä ansiosta satamat voivat räätälöidä sen omiin tarpeisiinsa sopivaksi itse valitsemansa kehityskumppanin kanssa. Tämä edistää hyvin kansainvälistymistä, sillä vaikka toiminnot ovat satamissa monin paikoin globaaleja, löytyy myös kansallisia tarpeita, jotka sovelluksessa voidaan huomioida. Satamat ovatkin lähteneet kehittämään palvelua erittäin aktiivisesti. Suomessa jo käytössä oleva SaaS-pohjainen versio sovelluksesta on suunniteltu lanseerattavaksi Ruotsiin syksyn 2021 aikana.

Satamasovelluksesta luotiin mobiili- ja tietokoneversio, jolloin käyttö onnistuu helposti niin kentällä kuin toimistoympäristössäkin. Pilottihankkeen aikana huomatut tulokset osoittavat, että aika sähköiseen siirtymään oli oikea.

- Monen satamatoimijan tärkein työväline kentällä on puhelin. Siksi oli tärkeää, että sovellus olisi mahdollisimman helppokäyttöinen mobiilissa. Nyt aikataulutietojen tarkistaminen, muuttaminen ja muille informoiminen onnistuu muutamalla klikkauksella, kertoo Soininen.

Fintrafficin meriliikenteenohjauksen toiminnan lähtökohtana on paitsi parantaa merenkulun turvallisuutta niin myös edistää alusliikenteen sujuvuutta ja tehokkuutta. Port Activity on hyvä esimerkki palvelusta, jossa näitä sujuvuuteen ja tehokkuuteen liittyviä tavoitteita voidaan viedä eteenpäin laajalla yhteisrintamana, kehittyvää digitalisaatiota hyödyntäen.
 

Lue palvelusta lisää:

https://www.fintraffic.fi/fi/uutiset/efficientflow-loi-ratkaisuja-satamien-talouden-tehostamiseen-seka-paastojen-vahentamiseen

https://www.fintraffic.fi/fi/uutiset/efficientflow-hankkeen-paatosseminaarissa-katsetta-suunnattiin-jo-tulevaisuuteen

https://www.fintraffic.fi/fi/uutiset/satamat-aktiivisesti-mukana-yhteisen-satamatilannekuvan-kehittamisessa

https://www.fintraffic.fi/fi/uutiset/satamasovelluksen-kaytto-laajenee-uusi-yhteinen-digitalisaatioalusta-suomen-satamille-tuo

https://www.fintraffic.fi/fi/uutiset/smart-port-webinaari-fintraffic-vts-port-activity-app-osana-satamien-digitalisaatiota

 

Jaa