Hyppää pääsisältöön
Rekkaliikennettä rajanylityspaikalla

Rajanylityspaikat

Huolehdimme rajanylityspaikkojen turvallisesta ja mahdollisimman sujuvasta liikenteestä. Vastaamme rajanylityspaikkojen liikenteenhallintajärjestelmien suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpidosta järjestelmien koko elinkaaren ajan. Tavoitteenamme on  turvata henkilö- ja tavaraliikenteen kulku yhteistyössä järjestelmien operoijien kanssa.

Suunnittelusta toteutukseen

Huolehdimme rajanylityspaikkojen liikenteenhallintajärjestelmien toteutussuunnittelusta, ja sitä edeltävien esiselvitysten, palvelutasovastaavuus-arviointien ja yleissuunnitelmien laatimisesta. Vastuullemme kuuluvat lisäksi keskitettyjen tietojärjestelmien ja tietoturvan toteutussuunnittelu esiselvityksineen ja yleissuunnitelmineen.

Lähtökohtanamme on, että suunnittelun ja toteutuksen tekniset ratkaisumme ovat elinkaarikustannusten kannalta mahdollisimman kustannustehokkaita, jossa määräysten mukaiset turvallisuus- ja käytettävyysvaatimukset täyttyvät poikkeuksetta. Noudatamme aina EU:n direktiivejä ja asetuksia (mm. ITS-direktiivi 2010/40/EU, asetus n:o 886/2013, rajaliikennettä koskevat direktiivit), Suomen lainsäädäntöä sekä muita viranomaispuolen määräyksiä, ohjeita ja toimintamalleja.

Liikenteenhallintajärjestelmien suunnittelutehtävien lisäksi vastaamme järjestelmien toteutus- ja käyttöönottovaiheen tehtävistä hankekohtaisesti. Vastuullamme ovat muun muassa liikenteenhallinnan urakoiden ja laitehankintojen kilpailutus, rakennuttaminen ja rakentamisen valvonta, eri tarkastukset ja testaukset, vikatilamallinnokset, huolto-ohjelmat ja koulutus, loppudokumentaatio jne.

Jatkuvaa ylläpitoa 24/7

Ylläpidossa vastaamme liikenteenhallintajärjestelmien ja niiden laitteiden elinkaaren hallinnan edellyttämistä ylläpito- ja kehittämistehtävistä. Palveluun kuuluvat esimerkiksi järjestelmien ja laitteiden teknisen toiminnan valvonta, kunnossapitopäivystys, huolto-ohjelman mukaiset laitteiden tarkastus- ja huoltotehtävät sekä elinkaariaikainen kehitystoiminta ja laitteiden korvausinvestointitarpeen arvioinnit.

Asiantuntijatehtävät

Kauttamme saat myös kaikki rajanylityspaikkojen liikenteenhallintajärjestelmien teknisiä ratkaisuja ja toiminnallisuuksia koskevat asiantuntijatehtävät.

Esimerkkejä osa-alueista, joissa asiantuntijapalvelua käytetään:

  • rajaliikenteen ohjausta koskevien toimintalinjojen ja vastaavien selvitysten laatiminen
  • yleisen tason yhteistyöryhmiin osallistuminen, esim. rajanylityspaikkojen kehittämisideoinnit ennen palvelutasotarkastelua ja yleissuunnittelua
  • tutkimus- ja tuotekehitystoiminta
  • kansainvälinen yhteistyö.

Kysy lisää. Yhteystietomme löydät täältä.

Muista palveluistamme löydät lisätietoja täältä.