Hyppää pääsisältöön

Kapasiteetinhallinta ja liikennesuunnittelu

Kapasiteetinhallinta

Rautateiden kapasiteetinhallinnan keskeisin tehtävä on varmistaa, että eri rautatieliikenteen harjoittajien suunnittelema junaliikenne pystytään toteuttamaan rataverkolla kaikki muut junat ja ratatyöt huomioiden.

Kapasiteetinhallinnalla varmistetaan, että liikenne voidaan toteuttaa suunnitellulla tavalla. Rataverkon infrastruktuuri, esimerkiksi yksiraiteisuus ja kohtaamispaikkojen määrä, määrittelee reunaehdot millaista kapasiteettia eri rataosille voidaan hakea ja myöntää. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä mm. Väyläviraston, liikennöitsijöiden ja urakoitsijoiden kanssa.

Fintraffic Raide Oy jakaa kiireellistä ratakapasiteettia hakijoille sekä tekee liikenteen yhteensovittamista säännöllisen liikenteen vuosihakemuksissa ja muutosajankohdissa Väyläviraston määrittelemien periaatteiden mukaisesti. Ratapihojen kapasiteetinhallintaa ja raidevarauksia otetaan vaiheittain käyttöön, ensimmäisenä Helsingin ja Ilmalan ratapihojen raiteidenhallinta 2020.

Ratakapasiteetin hakuohje  kuvaa hakuprosessin yleiset periaatteet.

Ohjeet järjestelmien käyttämiseen löytyvät Tietojärjestelmät-sivulta,

Yleisiä kapasiteetinhallintaan liittyviä kysymyksiä varten on käytössä sähköpostiosoite kapasiteetinhallinta(at)finrail.fi

Liikennesuunnittelu

Liikennesuunnittelun tehtävänä on yhteensovittaa valtion rataverkon ratatyöt ja rautatieliikenne.

Liikennesuunnittelu aikatauluttaa ja suunnittelee ratatöiden työraot huomioiden junien nopeudet, etäisyydet, kohtaamiset ja pysähdykset suhteessa liikenteeseen. Tavoitteena on saada kokonaisuus toimimaan turvallisesti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä varmistaa ratatöiden ja liikenteen sujuvuus minimoimalla häiriöt.

Varsinaisen liikennesuunnittelutyön lisäksi liikennesuunnittelijat käsittelevät ratatöihin liittyvät sähköradan sähkönsyötön jännitekatkot.

Liikennesuunnittelusta vastaa tällä hetkellä yhdeksän liikennesuunnittelijaa neljällä liikennesuunnittelualueella Helsingissä, Tampereella, Oulussa ja Kouvolassa.

Työ edellyttää tiivistä yhteistyötä Väyläviraston, urakoitsijoiden ja muiden toimijoiden kanssa. 

Liikennesuunnittelun yhteystiedot löytyvät omalta sivultaan.