Hyppää pääsisältöön
Ilmakuva maantieliikenteestä

Automaattivalvonta

Toimintavarma laitteisto mahdollistaa  liikenteenvalvonnan tehokkaan ja luotettavan toiminnan. Fintrafficin automaattivalvontapalvelu huolehtii automaattivalvontajaksojen sekä yksittäisten valvontapisteiden suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpidosta.

Suunnittelussa ja toteutuksessa noudatamme poikkeuksetta voimassa olevia viranomaismääräyksiä, sovittuja toimintalinjoja sekä suunnitteluohjeita. Palvelussa huomioidaan, että suunnittelun ja toteutuksen tekniset ratkaisut ovat elinkaarikustannusten kannalta kustannustehokkaita, ja että määräysten ja vaatimusten mukaiset turvallisuus- ja käytettävyysvaatimukset täyttyvät. Valvontapisteet luovutetaan urakan vastaanoton jälkeen poliisin käyttöönottoa varten.

Suunnittelusta elinkaariaikaiseen ylläpitoon

Suunnittelumme pitää sisällään automaattivalvonnan uusinvestointien ja korvausinvestointien rakennussuunnittelun, jossa lähtökohtana on kohteesta laadittu asiakkaan hyväksymä esisuunnitelma.

Huolehdimme lisäksi urakoiden kilpailutuksen, rakennuttamistehtävät ja rakentamisen valvonnan, laitepylväiden ja laitekoteloiden hankinnat, tarvittavien sähkösopimusten hankinnat sekä loppudokumentaation.

Palvelu toteutetaan aina tiiviissä yhteistyössä muiden suunnitteluun ja toteutukseen liittyvien yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa.

Ylläpito tapahtuu erillisen palvelusopimuksen mukaisesti, jonka puitteissa huolehdimme esimerkiksi laitepylväiden, laitekoteloiden ja kaapeloinnin vikakorjaukset, määräaikaistarkastukset ja -huollot sekä ilkivaltatapausten korjaukset. Vastaamme lisäksi automaattivalvonnan toiminnan kehittämistarpeiden tunnistamisesta sekä siihen liittyvien  kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta elinkaariajattelumallin mukaisesti.

Asiantuntijatehtävät

Kauttamme saat myös kaikki automaattivalvonnan asiantuntijatehtävät, jossa palvelun tarve ja sisältö määräytyvät joustavasti kulloistenkin tarpeidesi mukaisesti tehtävä- tai hankekohtaisesti.

Olemme mukana esimerkiksi teknisenä asiantuntijana eri  toimintalinjojen, tarveselvitysten ja esisuunnitelmien laatimisessa.

Kysy lisää. Yhteystietomme löydät täältä.

Muista palveluistamme löydät lisätietoja täältä.