Hyppää pääsisältöön

Lentoesteluvat jatkossa Liikenne- ja viestintävirastosta

Ilmailulaki muuttui 1.10.2023 lentoesteiden osalta.

Lentoestelupaa haetaan suoraan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista ja viranomainen pyytää tarvittaessa lausunnot muilta toimijoilta lupapäätöstä varten. Lentoestelupahakemukseen ei tarvitse liittää enää Fintraffic Lennonvarmistuksen lausuntoa.

Valtakunnallista lentoesterekisteriä ylläpitää viranomainen.  Lentoesterekisteriin ja lentoesteprosessiin liittyvät tiedustelut tulee osoittaa suoraan viranomaiselle.

Lisätietoja:
https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/hae-lupaa-lentoesteelle