Hyppää pääsisältöön
Nouseva lentokone

Kansainvälinen toiminta

EU:n tavoitteet määrittelevät toimintaa

Lennonvarmistustoiminta on vahvasti säänneltyä ja Fintraffic lennonvarmistuksen toimiluvan ehdot tulevat suoraan EU-tasolta. Tämä mahdollistaa sen, että yhtiö voi halutessaan tarjota lennonvarmistuspalveluita missä tahansa Euroopassa. Ala onkin avautumassa yhä enemmän kansainväliselle kilpailulle ja myös Fintrafficin lennonvarmistus valmistautuu tähän kehitykseen.

Toimintaympäristön muutoksia aiheuttavat lisäksi miehittämättömät ilma-alukset, lähiavaruuden liikenne ja kyberturvallisuusvaatimukset. Euroopan alueellinen toimintasuunnitelma (ATM Master Plan) tehdään EU:n johtamana.

Single European Sky (SES) on Euroopan Unionin hanke. SES pyrkii yhdenmukaistamaan eri maiden käytäntöjä. SES perustuu EU-tason sitoviin asetuksiin ja niitä täydentäviin sääntöihin yhdenmukaisesti suoritettavista toimenpiteistä. Esimerkiksi Suomessa jo käytössä olevan vapaan reitityksen ilmatilasta hyötyvät lentoyhtiöt ja ilmailijat, jotka voivat sen ansiosta valita mieleisensä lentoreitin.

EU vahvistaa lennonvarmistuksen palveluhinnat ja asettaa palvelun tuottajille suorituskykytavoitteita neljällä pääalueella:

• turvallisuudenhallintajärjestelmien on täytettävä asetetut kriteerit
• ilmaliikenteelle sallittujen viiveiden on oltava asetetuissa rajoissa
• lentoreittien on oltava mahdollisimman lyhyitä ja rajoituksettomia
• kustannusten on jäätävä alle asetetun maksimitason.

Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan suorituskykyjärjestelmä (RP3 2020–2024) sisältää palveluntarjoajille tiukat tavoitteet, valtioiden odotetaan parantavan lennonvarmistuksen suorituskykyään kaikilla aloilla. Suomen lennonvarmistusta koskevia tavoitteita ovat valmistelleet liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) sekä Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom).

Toiminnallinen ilmatilalohko NEFAB

Suomi on osa Pohjois-Euroopan toiminnallista ilmatilalohkoa (NEFAB, North European Functional Airspace Block) yhdessä Latvian, Norjan ja Viron kanssa. NEFAB on yksi yhdeksästä Euroopan toiminnallisesta ilmatilalohkosta, jotka perustettiin liittyen SES-hankkeeseen. Ilmatilalohkoissa valtiot ja palveluntarjoajat, mukaan lukien Fintrafficin lennonvarmistus, tekevät yhteistyötä toimintojen kehittämiseksi.

Ilmaliikenneverkoston hallinta Eurocontrol toimii tällä hetkellä EU:n nimeämänä ’ilmaliikenneverkoston hallinnoijana’ (Network Manager) Euroopassa.

Muu yhteistoiminta

Fintrafficin lennonvarmistus on mukana yhdeksän lennonvarmistuspalvelun tarjoajan Borealis Alliance -yhteenliittymässä. Yhteenliittymän jäsenet toteuttavat yhteistyössä muun muassa vapaan reitityksen ilmatilaa samoilla periaatteilla kuin Suomessakin on toteutettu.

Fintrafficin lennonvarmistus toimii aktiivisesti myös lennonvarmistuspalvelun tarjoajien etujärjestö CANSO:ssa (Civil Air Navigation Services Organization). CANSO pyrkii edistämään lennonvarmistuspalvelun tarjoajien toimintaedellytyksiä ja vaikuttamaan niitä koskeviin määräyksiin. Fintrafficin lennonvarmistuksen toimitusjohtaja Raine Luojus toimii palveluntarjoajien etujärjestön CANSOn Euroopan alueen johtoryhmän puheenjohtajana. Suomella on tämän position ansiosta hyvät vaikutusmahdollisuudet alan kehittämiseen Euroopassa

Kansainvälisiä yhteistyötahojamme:

CANSO (Civil Air Navigation Services Organization)
EU:n SES-hanke (Single European Sky), joka tähtää yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan 
NEFAB, Pohjois-Euroopan toiminnallinen ilmatilalohko
Eurooppalainen lennonvarmistusorganisaatio Eurocontrol
Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO (International Civil Aviation Organisation)
Borealis, yhdeksän lennonvarmistuspalvelun tarjoajan yhteinen foorumi