Hyppää pääsisältöön

Välityskeskukset ja taksiliikenne

Tietojen toimittaminen Finap-palveluun

Tälle sivustolle on koottu taksiliikennettä ja taksien välityspalveluita koskevaa aineistoa. Finap.fi palvelun yleiset käyttöohjeet ja käyttöehdot löytyvät omasta valikosta tältä sivustolta.

Finap-palvelua on vuoden 2022 aikana päivitetty taksiliikenteen osalta erityisesti hintatietojen syöttämisen osalta. Aiemmasta vapaasta hintatietojen syöttömallista on luovuttu ja palvelu ohjaa jatkossa toimijoita toimittamaan  niin sanotut perushintatiedot numeerisessa muodossa. Mikäli taksiliikennöitsijän harjoittaa liiketoimintaa yhden tai useamman välityspalvelun kautta ilman omaa itsenäistä hinnastoa, hintatietojen toimittamisesta vastaa tällöin välityspalvelu / välityskeskus. 

Välityskeskuksille / välityspalvelutoimijoiden on julkaistava hintatietonsa muiden olennaisten tietojen ohella FINAP-palvelussa. Siltä osin kuin välityspalvelutoimija tarjoaa tiedot koneluettavan rajapinnan kautta (esimerkiksi hinta-  ja saatavuustiedot), ei näitä tietoja tarvitse manuaalisesti FINAP-palveluun tallentaa. Tällöin koneluettavien rajapintojen osoitteiden ja käyttöehtojen julkaiseminen riittää.

Taksien ja taksien välityskeskusten tiedot on oltava saatavissa palvelun kautta joko manuaalisesti syötettynä tai julkaistujen rajapintojen kautta.