Hyppää pääsisältöön
Rekka-auto ajaa moottoritietä.

Älykkään tieliikenteen vauhdittaja

Tieliikenteen hallinnasta ja ohjauksesta vastaavan Fintraffic Tien strategiana on toimia älykkään tieliikenteen keskiössä. Yhtiö tarjoaa tulevaisuuden liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta parantavaa rikastettua dataa asiakkailleen ja kumppaneilleen. 

Fintrafficin tieliikenteenohjaus kehittää toimintaansa tavoitteenaan keskeinen tieliikenteen ohjaajan rooli sekä kaupungeissa että niiden ulkopuolella. Yhtiö kokoaa ja rikastaa dataa sekä kehittää palveluja asiakkaiden tarpeisiin. Samalla ympäristöseikoille ja liikenteen päästöjen vähentämiselle annetaan aiempaa suurempi rooli.

Strategiset tavoitteet

Fintrafficin tieliikenteenohjauksen strategiset tavoitteet ovat:

  • Liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden lisääminen, jonka puitteissa kehitetään erityisesti tieliikenne- ja olosuhdetietopalveluja.
  • Kumppanuuksien solmiminen ja uusien palvelujen kehittäminen, millä tähdätään varsinkin sujuvien matkaketjujen aikaansaamiseen.
  • Tehokas liikenteenohjaus, jotta voidaan edetä kohti automatisointia ja työskennellä tehokkaasti ja hyvällä laatutasolla muiden toimijoiden kanssa. 
  • Hyvä johtaminen, jolla tuetaan uudistumiskykyä ja yhdessä tekemistä, jota uudet toisiinsa tiiviisti kytkeytyvät toimintatavat edellyttävät. 
  • Toiminnan vaikuttavuuden tekeminen näkyväksi, jotta muut alan toimijat löytävät parhaat mahdolliset ratkaisut matka- ja kuljetusketjujen tehostamiseen, liikenneturvallisuuden parantamiseen ja ympäristön kannalta parhaiden ratkaisujen aikaansaamiseen.

Digitalisaatiolla uusia mahdollisuuksia

Digitalisaatio tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia kehittää liikenteen infran ja ajoneuvojen sekä liikkujien välistä tiedonsiirtoa. Jatkuvasti älyllistyvät autot ja bussit sekä moottoritiellä letkassa ajavat rekat kommunikoivat keskenään. Automatiikka pitää huolta turvaväleistä ja nopeusrajoitusten noudattamisesta. Tulevaisuudessa etäohjaus vie perille ja kuljettajalle jää lähinnä poikkeustilanteiden valvojan ja matkustajan rooli.

Perinteistä liikenteen hallinnan infrastruktuuria, kuten liikennevaloja, liikenteenlaskentasilmukoita, muuttuvia nopeusrajoituksia, kameroita ja tiesääasemia tullaan jatkossa täydentämään kustannustehokkailla nykyaikaisilla menetelmillä ja teknologioilla. Uusi monipuolinen tieto täydentää ja rikastaa olemassa olevaa tilannekuvaa. Hyödyntämällä potentiaalisia liikennetiedon lähteitä ja tehostamalla tiedonkäsittelyprosesseja automaation ja tekoälyn keinoin saadaan luotua kattava ja ajantasainen liikenneverkon tilannekuva. Jalostettu oleellinen liikennetieto on käytettävissä myös ajoneuvojen päätelaitteilla, jolloin matkustaja voi välttää ruuhkat ja liikenteen häiriöt uudelleenreitityksen jälkeen. 

Ajoneuvojen omistusaste  pienenee ja liikkujat hyödyntävät liikennepalveluja. Autojen ja kyytien jakaminen sekä julkinen liikenne tulee yhä suositummaksi.

Tulevaisuuden liikenteen edellyttämät ratkaisut ja palvelut limittyvät toisiinsa ekosysteemissä, jonka rakentumista Fintraffic Tie tukee. 

Yhtiön rooli on kerätä dataa ja jalostaa sitä tietovirroiksi sekä jakaa tietoa muiden tarvitsijoiden ja palvelujen kehittäjien käyttöön. Fintraffic Tie keskittyy myös liikenteen tilannekuvaa parantavaan analytiikkaan sekä liikennetilanteiden ennakointiin ja proaktiiviseen liikenteen ohjaukseen. Uudet työkalut ja data antavat mahdollisuuden myös tehdä liikennettä ohjaavia päätöksiä ympäristöseikkojen perusteella. 

Fiksut toimintatavat digitalisaation kumppaniksi

Fintraffic Tie ottaa kehitysloikan varmistaakseen tarvittavan liiketoimintaosaamisen tulevaisuuden liikennevision toteuttamiseksi. Tämä tarkoittaa muun muassa yhteistyön tiivistämistä kumppanuuksien kautta. Vain eri toimijoiden yhteistyöllä on mahdollista rakentaa matkaketjuja ja parantaa liikkumisen sujuvuutta. 

Kehitysloikkaan kuuluu yrityskulttuurin muokkaaminen tukemaan uudistumista, uusien ratkaisujen kehittämistä ja kaupallistamista. Tekoäly, analytiikka ja automaatio edellyttävät myös uusia taitoja ja osaamisen vahvistamista. Asiantuntijaorganisaatiossa henkilöstön työhyvinvointi ja vahva motivaatio puolestaan edellyttävät hyvää johtamista.

Uusien palveluiden kehittäminen on tärkeää, mutta vähintään yhtä tärkeää on kehittää vanhoja palveluita, jotka ovat kaiken perusta. Siksi liikenteenohjaksen ja kunnossapidon laadun kehittäminen ja turvallisuuden parantaminen ovat jatkuvasti toimintamme keskiössä.