Hyppää pääsisältöön
Meriliikennekeskus, jossa meriliikenneohjaaja katsoo seinällä avautuvaa isoa meriliikenteen tilannekuvaa.

Kansainvälisten merialueiden valvonta

GOFREP

Suomi on yhdessä Viron ja Venäjän kanssa perustanut Suomenlahdelle pakollisen ilmoittautumisjärjestelmän, GOFREP:n (Gulf of Finland Reporting). Järjestelmä kattaa Suomenlahden kansainväliset merialueet läntisen ilmoittautumislinjan itäpuolella. Lisäksi Suomi ja Viro ovat ottaneet käyttöön pakollisen alusliikenteen ilmoittautumisjärjestelmän kansallisilla vesialueillaan VTS-alueidensa ulkopuolella.

Suomen vastuualue kattaa GOFREP-alueen pohjoisen osan ja sitä valvoo Helsinki Traffic, joka toimii Suomenlahden meriliikennekeskuksessa. GOFREP-alueen eteläistä vastuualuetta valvoo Virossa Tallinn Traffic ja Suomenlahden itäinen osa on St. Petersburg Trafficin valvonta-aluetta.

Toimintaohjeet GOFREP-alueella liikkuville aluksille on ohjeistettu GOFREP Master’s Guidessa.

Suomenlahdella on neljä reittijakojärjestelmää, jotka sijaitsevat Hankoniemen, Porkkalan ja Kalbådagrundin eteläpuolisilla merialueilla sekä Kõpun läntisellä merialueella. Lisäksi Venäjän aluevesillä on Venäjän ylläpitämiä reittijakojärjestelmiä. Reittijakojärjestelmillä (TSS, Traffic Separation Scheme) alusliikenne ohjataan kulkemaan tiettyjä reittejä pitkin vilkkaasti liikennöidyillä merialueilla sekä erotellaan vastakkaisiin suuntiin kulkeva liikenne.

 

Åland Sea TSS

Suomi on yhdessä Ruotsin kanssa perustanut reittijakojärjestelmän Ahvenanmerelle (Åland Sea TSS). Reittijakojärjestelmän eteläisen osan liikennettä valvoo Åland Sea Traffic, joka toimii Länsi-Suomen meriliikennekeskuksesta käsin. Alueella ei ole alusliikenteen pakollista ilmoittautumisjärjestelmää, mutta alusliikennettä valvotaan. Rikkeistä huomautetaan aluksille ja niistä raportoidaan viranomaisille.

Toimintaohjeet Ahvenanmeren reittijakojärjestelmän eteläisessä osassa on ohjeistettu alueella liikkuville aluksille Åland Sea TSS Master’s Guidessa.