Hyppää pääsisältöön

Uusille raiteille: Sinustako rautateiden liikenneohjaaja?

Liikenneohjaajakoulutuksen kautta tarjoamme sinulle mahdollisuutta työskennellä tulevaisuuden rautateillä, etenkin jos olet kiinnostunut matkaketjuista, digitalisaatiosta ja datan hyödyntämisestä. Haluatko omalla panoksellasi viedä Suomea kohti ekologisempaa ja ympäristöystävällisempää liikennöintiä? Haku liikenneohjaajakoulutukseen on avoinna!

Fintrafficin raideliikenteenohjauksen tavoitteena on tuottaa maailman turvallisinta, ympäristöystävällisintä ja sujuvinta rautatieliikennettä asiakaslähtöisesti. Uskomme, että maailmanluokan palveluidemme ja liikennealan toimijoiden tiiviin yhteistyön ansiosta Suomesta tulee liikenteen edelläkävijämaa.

Liikenneohjaajan peruskoulutus: koulutuksen sisältö

Koulutusohjelma on Väyläviraston asettamien vaatimusten mukainen ja antaa opiskelijalle valmiuden työskennellä liikenteenohjauksessa. Hän tietää rautatiejärjestelmässä toimimiseen kohdistuvat lait, määräykset ja ohjeet sekä osaa toimia niiden mukaisesti. Lisäksi hän hallitsee liikenteenohjauksessa käytettävät ohjaus- ja hallintajärjestelmät sekä sovellukset. Opiskelija myös ymmärtää omien tekojensa vaikutukset osana rautatiejärjestelmän turvallista toimintaa.

Koulutukseen sisältyy teoriaopetusta, itseopiskelua, simulaattoriharjoittelua, työnopastusta tuotantoympäristössä sekä osaamisen varmistamisen. Koulutuksesta vastaavat pääasiassa Fintraffic Raiteen henkilökuntaan kuuluvat kouluttajat. Lisäksi käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita pienemmissä asiakokonaisuuksissa. Koulutus alkaa 31.8.2022 ja kestää noin seitsemän kuukautta.

Hyväksytysti suoritetun koulutuksen jälkeen opiskelija voi hakea liikenneohjaajan pätevyyttä.

Ennakkovaatimukset

  • Koulutukseen osallistuvalla henkilöllä on oltava erinomainen suomen kielen taito
  • Henkilön on oltava vähintään 18-vuotias ja enintään 67-vuotias
  • Koulutukseen osallistuvalla on oltava vähintään toisen asteen ammatillinen perustutkinto tai ylioppilastutkinto
  • Koulutukseen osallistuvalla on oltava lausunto asiantuntijalääkäriltä työhön sijoitustarkastuksesta, jossa todetaan sopivuus rautatieturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavassa tehtävässä toimimiseen. Lisäksi on oltava kirjallinen lausunto psykologisesta soveltuvuudesta liikenneohjaajan tehtävään.

Mitä asiantuntijan työ pitää sisällään?

Liikenneohjaajapätevyyden saavutettuasi, omaat perustiedot- ja taidot liikenteenohjauksesta ja rautatiemaailmasta. Jatkuvasti kehittyvä automaatio mahdollistaa liikenteenohjaustyön muuttumisen asiantuntija- ja kehitys painotteiseksi. Valmistuttuasi liikenneohjaajaksi, pääpaino tulevaisuudessa on asiantuntijatyöskentelyssä, jossa olet mukana kehittämässä koko rautatiealaa. Edukseksi katsotaan vahva tekninen työkokemus tai koulutus. Taustasi voi olla esimerkiksi IT-osaaja, projektipäällikkö, insinööri, rautatieliikenteen automaation asiantuntija tai vaikka koodari.

Meillä asiantuntijatyö voi pitää sisällään tehtäviä esimerkiksi näiden nimikkeiden alla; järjestelmäasiantuntija, tuotepäällikkö, projektipäällikkö, turvallisuusasiantuntija sekä monipuoliset esihenkilötehtävät.

Omaatko lisäksi:

  • Hyvää paineensietokykyä
  • Hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitoja
  • Sujuvaa tietoteknistä osaamista
  • Innovatiivisuutta ja halua muuttaa maailmaa
  • Aktiivista ja ratkaisukeskeistä työotetta
  • Intoa uuden oppimiseen ja muuntautumiskykyä uusiin tehtäviin muuttuvassa toimintaympäristössä

Mitä tarjoamme sinulle?

Suomen rataverkon pituus on noin 6 000 kilometriä. Vastaamme Fintrafficin raideliikenteenohjauksessa vuosittain yli 500 000 junan ja reilun 82 miljoonan matkustajan turvallisesta ja sujuvasta matkanteosta. Tarjoamme sinulle nyt koulutusta, jonka kautta voit työllistyä näköalapaikalle seuraamaan rautateiden kehittymistä sekä varmistamaan, että maamme logistiikkaverkko toimii hyvin.

Hyväksytty suoritus mielenkiintoisesta ja haastavasta koulutuksestamme johtaa liikenneohjaajapätevyyteen kehittyvällä toimialalla. Saat koulutuksen myötä mahdollisuuden työllistyä alalle, jossa voit tehdä aidosti töitä yhteiskunnan kehittämiseksi ja liikkumisen parantamiseksi. Liikenteenohjauksen asiantuntijana olet tiiviisti mukana rautatiejärjestelmän jatkuvassa kehitystyössä.

Työsuhteeseen rekrytoiminen arvioidaan valmistumisen jälkeen.

Tervetuloa kouluttautumaan työhön tulevaisuuden rautatieliikenteen aitiopaikalle! Hae meille nyt, sillä se voi muuttaa elämäsi.

Lue blogi: Piilossa olevat arjen sankarit

Haku on päättynyt. 

Hae uusille raiteille! (TalentAdore)

Lisää aiheesta: