Hyppää pääsisältöön

Sinustako rautateiden liikenneohjaaja?

Haku Fintraffic Raiteen keväällä 2024 alkavaan liikenneohjaajakoulutukseen on päättynyt. Seuraathan kuitenkin sivujamme tulevia liikenneohjaajakoulutuksia silmällä pitäen!

Liikenneohjaajakoulutuksen kautta tarjoamme sinulle mahdollisuutta työskennellä liikenteenhallinnan ammattilaisena tulevaisuuden rautateillä. Uskomme, että maailmanluokan palveluidemme ja liikennealan toimijoiden tiiviin yhteistyön ansiosta Suomesta tulee liikenteen edelläkävijämaa. 

Mitä Raiteen liikenneohjaaja tekee?  

Liikenneohjaaja valvoo, turvaa ja varmistaa ohjauskeskuksesta rataverkolla tapahtuvaa liikennöintiä sekä radalla tehtävää kunnossapito- ja rakentamistyötä eri järjestelmiä ja niiden automaatioita hyödyntäen. Häiriö- ja poikkeustilanteissa liikenneohjaaja toimii turvallisesti ja tehokkaasti huomioiden järjestelmien ja ratainfran aiheuttamat rajoitteet.  

Lisäksi rataliikenteenohjaus hoitaa häiriö- ja vikatilanteita sekä välittää tilannekuvaa rautatietoimijoille ja matkustajille. Työ on valvomotyötä, jota tehdään vuorotyönä, pääsääntöisesti 12 tunnin vuoroissa ympäri vuorokauden.  

Jos haluat tietää lisää liikenneohjaajan työstä ja Fintrafficista, kuuntele Raiteen pojat -podcast Spotifyssä (suora linkki löytyy lopun Q&A-kysymyksistä) ja tutustu raideliikenteenohjaukseen tämän sivun videoiden kautta.

Liikenneohjaajan peruskoulutus, koulutuksen sisältö 

Koulutusohjelma on Väyläviraston asettamien vaatimusten mukainen ja antaa valmiuden työskennellä liikenteenohjauksessa. Valmistuttuasi hallitset rautatiejärjestelmän perusteet, tunnet rautatieliikenteen sääntelyn sekä osaat toimia ohjeiden ja määräysten mukaisesti turvallisesti ja sujuvasti. Hallitset liikenteenohjauksessa käytettävät ohjaus- ja hallintajärjestelmät sekä sovellukset, kykenet ohjaamaan liikennettä ennakoivalla otteella asiakkaiden tarpeet huomioiden sekä ymmärrät ratkaisujen vaikutukset osana liikenteen kokonaisuutta. 

Koulutukseen sisältyy teoriaopetusta, itseopiskelua, simulaattoriharjoittelua, työnopastusta tuotantoympäristössä sekä osaamisen varmistamista ja liikenneohjaajan ammattinäyttö. Koulutuksesta vastaavat pääasiassa Fintraffic Raiteen henkilöstöön kuuluvat kouluttajat. Lisäksi käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita pienemmissä asiakokonaisuuksissa.  

Liikenneohjaajan koulutus kestää noin 7 kk.

Hyväksytysti suoritetun koulutuksen jälkeen saavutat pätevyyden, joka oikeuttaa toimimaan liikenneohjaajan työtehtävissä. 

Mitä tarjoamme sinulle? 

Liikenneohjaajan pätevyyden saavutettuasi tarjoamme sinulle työsuhdetta Fintraffic Raiteessa liikenneohjaajana. Hyväksytty suoritus koulutuksestamme antaa sinulle perustiedot ja -taidot liikenteenohjauksesta ja rautatiemaailmasta ja johtaa liikenneohjaajapätevyyteen kehittyvällä toimialalla. Ammattipätevyyden myötä työllistyt alalle, jossa voit tehdä aidosti töitä yhteiskunnan kehittämiseksi ja liikkumisen parantamiseksi.

Liikenteenohjauksen ammattilaisena olet tiiviisti mukana rautatiejärjestelmän jatkuvassa kehitystyössä ja tämän kautta osaltasi parantamassa koko rautatietoimialaa. Jatkuvasti kehittyvä automaatio mahdollistaa liikenteenohjaustyön muuttumisen asiantuntija- ja kehityspainotteiseksi ja kannustammekin henkilöstöämme myös uusiin askeliin uraporulla. Liikenneohjaajan pätevyys antaa sinulle hyvät valmiudet toimia hyvin monipuolisissa asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä Fintrafficilla.  

Edellytämme sinulta:

 • Erinomaista suomen kielen taitoa 
 • 18 - 67 vuoden ikää 
 • Vähintään toisen asteen ammatillista perustutkintoa tai ylioppilastutkintoa 
 • Nuhteetonta turvallisuusselvitystä (Turvallisuusselvityslaki 726/2014)
 • Terveystarkastuksella todettua sopivuutta tehtävään
 • Psykologista soveltuvuutta tehtävään (henkilöarviointi) 

Odotamme sinulta myös: 

 • Hyvää paineensietokykyä 
 • Hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitoja 
 • Sujuvaa tietoteknistä osaamista 
 • Innovatiivisuutta 
 • Aktiivista ja ratkaisukeskeistä työotetta 
 • Intoa uuden oppimiseen ja muuntautumiskykyä uusiin tehtäviin muuttuvassa toimintaympäristössä 

 

 

Liikenneohjaajakoulutuksen usein kysytyt kysymykset ja terveydentilavaatimukset

Liite Koko
Terveydentilaa koskevat vaatimukset_liikenneohjaaja.pdf 77.56 KB
Liite Koko
Liikenneohjaajakoulutus Q&A 2023.pdf 164.64 KB

Lisää aiheesta: